RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Aukcje gazu

Legenda
K Aukcja kupna gazu
S Aukcja sprzedaży gazuNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Min oferta kupna / sprzedaży Max oferta kupna / sprzedaży Otwarte pozycje Typ aukcji Wolumen aukcji określony przez Oferenta Limit ceny określony przez Oferenta
PLN/MWh PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW PLN/MWh
GAS_BASE-A_M-04-15 94.88 94.75 95.00 28 800.00 40.00 2.00 - - 80.00 S 200.00 -
Razem 28 800.00 40.00 2.00

Kurier TGE