Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Śr. data dostawy: 20/06
TGeBase
PLN/MWh 283.75
MWh 75 787.40
0-1
PLN/MWh 192.49
MWh 2 568.90
1-2
PLN/MWh 180.78
MWh 2 375.10
2-3
PLN/MWh 179.18
MWh 2 141.40
3-4
PLN/MWh 177.42
MWh 2 306.90
4-5
PLN/MWh 179.22
MWh 2 031.80
5-6
PLN/MWh 187.52
MWh 1 577.40
6-7
PLN/MWh 210.91
MWh 3 204.70
7-8
PLN/MWh 259.80
MWh 3 165.80
8-9
PLN/MWh 352.20
MWh 3 252.40
9-10
PLN/MWh 358.61
MWh 3 661.90
10-11
PLN/MWh 354.52
MWh 3 514.50
11-12
PLN/MWh 438.54
MWh 3 668.50
12-13
PLN/MWh 439.00
MWh 3 679.80
13-14
PLN/MWh 429.21
MWh 3 830.40
14-15
PLN/MWh 344.51
MWh 3 774.40
15-16
PLN/MWh 364.86
MWh 3 778.00
16-17
PLN/MWh 310.17
MWh 3 714.80
17-18
PLN/MWh 292.59
MWh 3 440.90
18-19
PLN/MWh 275.58
MWh 3 180.40
19-20
PLN/MWh 287.30
MWh 3 333.10
20-21
PLN/MWh 285.89
MWh 3 381.80
21-22
PLN/MWh 263.40
MWh 3 705.00
22-23
PLN/MWh 240.78
MWh 3 576.60
23-24
PLN/MWh 205.48
MWh 2 922.90

Kurier TGE