Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Cz. data dostawy: 13/12
TGeBase
PLN/MWh 284.03
MWh 83 683.60
0-1
PLN/MWh 216.78
MWh 3 384.40
1-2
PLN/MWh 210.80
MWh 3 074.00
2-3
PLN/MWh 209.46
MWh 3 285.60
3-4
PLN/MWh 207.86
MWh 3 274.00
4-5
PLN/MWh 209.06
MWh 3 314.50
5-6
PLN/MWh 219.38
MWh 3 404.80
6-7
PLN/MWh 253.45
MWh 3 555.40
7-8
PLN/MWh 300.92
MWh 2 794.90
8-9
PLN/MWh 321.90
MWh 3 268.50
9-10
PLN/MWh 328.60
MWh 3 679.20
10-11
PLN/MWh 314.81
MWh 3 745.10
11-12
PLN/MWh 317.45
MWh 3 640.20
12-13
PLN/MWh 322.02
MWh 3 686.90
13-14
PLN/MWh 327.53
MWh 3 636.10
14-15
PLN/MWh 321.54
MWh 3 507.70
15-16
PLN/MWh 325.68
MWh 3 555.70
16-17
PLN/MWh 375.40
MWh 4 024.30
17-18
PLN/MWh 370.88
MWh 3 826.60
18-19
PLN/MWh 334.20
MWh 3 623.10
19-20
PLN/MWh 321.19
MWh 3 609.00
20-21
PLN/MWh 298.16
MWh 3 337.00
21-22
PLN/MWh 253.07
MWh 3 045.60
22-23
PLN/MWh 238.22
MWh 3 858.70
23-24
PLN/MWh 218.41
MWh 3 552.30

Kurier TGE