Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Śr. data dostawy: 17/10
TGeBase
PLN/MWh 304.37
MWh 69 201.30
0-1
PLN/MWh 231.99
MWh 2 777.30
1-2
PLN/MWh 225.62
MWh 2 696.30
2-3
PLN/MWh 222.18
MWh 2 862.60
3-4
PLN/MWh 221.07
MWh 2 882.40
4-5
PLN/MWh 223.27
MWh 2 839.00
5-6
PLN/MWh 244.02
MWh 2 353.90
6-7
PLN/MWh 294.81
MWh 3 740.70
7-8
PLN/MWh 329.10
MWh 2 061.60
8-9
PLN/MWh 370.74
MWh 2 403.40
9-10
PLN/MWh 356.02
MWh 2 682.30
10-11
PLN/MWh 332.50
MWh 2 450.20
11-12
PLN/MWh 328.50
MWh 2 860.60
12-13
PLN/MWh 322.71
MWh 2 948.60
13-14
PLN/MWh 316.84
MWh 3 177.30
14-15
PLN/MWh 311.38
MWh 3 143.40
15-16
PLN/MWh 313.27
MWh 2 916.40
16-17
PLN/MWh 318.52
MWh 2 610.60
17-18
PLN/MWh 335.39
MWh 2 193.40
18-19
PLN/MWh 393.02
MWh 2 853.90
19-20
PLN/MWh 458.41
MWh 3 102.70
20-21
PLN/MWh 362.00
MWh 2 705.10
21-22
PLN/MWh 291.66
MWh 2 904.10
22-23
PLN/MWh 258.74
MWh 4 388.00
23-24
PLN/MWh 243.16
MWh 3 647.50

Kurier TGE