Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Pn. data dostawy: 20/11
TGeBase
PLN/MWh 167.03
MWh 56 774.60
0-1
PLN/MWh 114.49
MWh 2 806.90
1-2
PLN/MWh 110.69
MWh 2 928.00
2-3
PLN/MWh 108.05
MWh 2 853.80
3-4
PLN/MWh 108.77
MWh 2 828.00
4-5
PLN/MWh 116.27
MWh 2 624.50
5-6
PLN/MWh 123.53
MWh 2 753.10
6-7
PLN/MWh 146.76
MWh 2 638.60
7-8
PLN/MWh 161.69
MWh 2 348.90
8-9
PLN/MWh 181.88
MWh 2 177.40
9-10
PLN/MWh 181.78
MWh 1 921.10
10-11
PLN/MWh 181.21
MWh 1 968.60
11-12
PLN/MWh 182.70
MWh 1 962.90
12-13
PLN/MWh 186.88
MWh 2 052.00
13-14
PLN/MWh 194.91
MWh 2 046.90
14-15
PLN/MWh 190.45
MWh 1 991.80
15-16
PLN/MWh 205.07
MWh 1 999.30
16-17
PLN/MWh 217.16
MWh 2 145.80
17-18
PLN/MWh 229.75
MWh 2 208.00
18-19
PLN/MWh 214.31
MWh 2 094.80
19-20
PLN/MWh 206.54
MWh 2 102.70
20-21
PLN/MWh 185.77
MWh 2 051.00
21-22
PLN/MWh 166.39
MWh 1 532.50
22-23
PLN/MWh 151.49
MWh 3 469.30
23-24
PLN/MWh 142.17
MWh 3 268.70

Kurier TGE