Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Cz. data dostawy: 20/06
TGeBase
PLN/MWh 220.56
MWh 79 158.30
0-1
PLN/MWh 214.25
MWh 3 063.30
1-2
PLN/MWh 207.39
MWh 3 462.80
2-3
PLN/MWh 191.62
MWh 3 757.00
3-4
PLN/MWh 192.38
MWh 3 660.40
4-5
PLN/MWh 199.31
MWh 3 261.80
5-6
PLN/MWh 193.07
MWh 3 116.20
6-7
PLN/MWh 190.68
MWh 3 306.60
7-8
PLN/MWh 212.66
MWh 3 099.00
8-9
PLN/MWh 229.07
MWh 2 883.20
9-10
PLN/MWh 241.30
MWh 3 171.90
10-11
PLN/MWh 242.82
MWh 3 332.20
11-12
PLN/MWh 243.42
MWh 3 423.50
12-13
PLN/MWh 245.12
MWh 3 454.80
13-14
PLN/MWh 245.32
MWh 3 513.80
14-15
PLN/MWh 240.18
MWh 3 329.30
15-16
PLN/MWh 230.50
MWh 2 912.50
16-17
PLN/MWh 214.56
MWh 3 061.20
17-18
PLN/MWh 213.86
MWh 3 029.60
18-19
PLN/MWh 214.45
MWh 3 034.90
19-20
PLN/MWh 224.24
MWh 3 396.50
20-21
PLN/MWh 224.80
MWh 3 644.40
21-22
PLN/MWh 237.45
MWh 3 608.80
22-23
PLN/MWh 228.40
MWh 3 300.80
23-24
PLN/MWh 216.63
MWh 3 333.80

Kurier TGE