Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Pn. data dostawy: 22/04
TGeBase
PLN/MWh 173.05
MWh 103 634.60
0-1
PLN/MWh 174.78
MWh 4 310.90
1-2
PLN/MWh 160.39
MWh 4 320.30
2-3
PLN/MWh 148.11
MWh 4 657.20
3-4
PLN/MWh 146.15
MWh 4 741.00
4-5
PLN/MWh 148.97
MWh 4 688.50
5-6
PLN/MWh 149.65
MWh 5 003.80
6-7
PLN/MWh 167.69
MWh 4 798.20
7-8
PLN/MWh 174.19
MWh 4 111.70
8-9
PLN/MWh 186.97
MWh 3 816.30
9-10
PLN/MWh 189.90
MWh 3 789.90
10-11
PLN/MWh 190.42
MWh 3 775.60
11-12
PLN/MWh 188.80
MWh 3 931.20
12-13
PLN/MWh 187.75
MWh 3 984.40
13-14
PLN/MWh 187.33
MWh 4 104.30
14-15
PLN/MWh 181.32
MWh 4 029.80
15-16
PLN/MWh 169.79
MWh 4 166.50
16-17
PLN/MWh 168.66
MWh 4 714.40
17-18
PLN/MWh 168.95
MWh 4 780.40
18-19
PLN/MWh 174.68
MWh 4 373.10
19-20
PLN/MWh 186.99
MWh 3 982.60
20-21
PLN/MWh 192.88
MWh 3 958.50
21-22
PLN/MWh 186.84
MWh 4 315.90
22-23
PLN/MWh 177.03
MWh 4 370.10
23-24
PLN/MWh 145.01
MWh 4 910.00

Kurier TGE