Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Śr. data dostawy: 25/04
TGeBase
PLN/MWh 192.72
MWh 75 923.60
0-1
PLN/MWh 156.02
MWh 2 763.00
1-2
PLN/MWh 156.85
MWh 2 413.50
2-3
PLN/MWh 157.18
MWh 2 377.00
3-4
PLN/MWh 156.40
MWh 2 601.70
4-5
PLN/MWh 155.43
MWh 2 878.10
5-6
PLN/MWh 154.17
MWh 2 491.80
6-7
PLN/MWh 178.19
MWh 2 755.40
7-8
PLN/MWh 216.17
MWh 2 870.60
8-9
PLN/MWh 256.15
MWh 2 967.50
9-10
PLN/MWh 260.79
MWh 3 009.90
10-11
PLN/MWh 245.87
MWh 2 977.10
11-12
PLN/MWh 207.19
MWh 3 188.60
12-13
PLN/MWh 203.04
MWh 3 396.10
13-14
PLN/MWh 201.31
MWh 3 484.10
14-15
PLN/MWh 192.71
MWh 3 870.20
15-16
PLN/MWh 187.36
MWh 3 934.20
16-17
PLN/MWh 188.37
MWh 3 916.20
17-18
PLN/MWh 188.61
MWh 3 738.00
18-19
PLN/MWh 188.69
MWh 3 667.10
19-20
PLN/MWh 201.35
MWh 3 424.90
20-21
PLN/MWh 246.70
MWh 3 624.00
21-22
PLN/MWh 202.23
MWh 3 540.70
22-23
PLN/MWh 166.65
MWh 3 055.20
23-24
PLN/MWh 157.77
MWh 2 978.70

Kurier TGE