Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Wt. data dostawy: 21/08
TGeBase
PLN/MWh 304.40
MWh 67 887.40
0-1
PLN/MWh 209.22
MWh 2 312.20
1-2
PLN/MWh 208.02
MWh 2 210.50
2-3
PLN/MWh 202.31
MWh 2 218.30
3-4
PLN/MWh 202.16
MWh 2 199.70
4-5
PLN/MWh 205.38
MWh 2 116.30
5-6
PLN/MWh 209.53
MWh 1 980.90
6-7
PLN/MWh 241.16
MWh 2 251.30
7-8
PLN/MWh 297.41
MWh 2 167.10
8-9
PLN/MWh 332.07
MWh 2 720.30
9-10
PLN/MWh 373.51
MWh 3 295.30
10-11
PLN/MWh 379.67
MWh 3 398.40
11-12
PLN/MWh 459.11
MWh 3 940.40
12-13
PLN/MWh 463.86
MWh 3 938.50
13-14
PLN/MWh 466.62
MWh 3 909.80
14-15
PLN/MWh 420.67
MWh 3 670.60
15-16
PLN/MWh 322.71
MWh 3 104.90
16-17
PLN/MWh 306.02
MWh 2 644.90
17-18
PLN/MWh 304.33
MWh 2 506.70
18-19
PLN/MWh 295.42
MWh 2 536.60
19-20
PLN/MWh 297.45
MWh 2 738.60
20-21
PLN/MWh 328.34
MWh 3 041.30
21-22
PLN/MWh 288.82
MWh 2 707.00
22-23
PLN/MWh 265.92
MWh 3 447.40
23-24
PLN/MWh 225.82
MWh 2 830.40

Kurier TGE