Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Wt. data dostawy: 25/07
TGeBase
PLN/MWh 153.40
MWh 57 991.60
0-1
PLN/MWh 132.20
MWh 2 434.90
1-2
PLN/MWh 129.62
MWh 2 474.20
2-3
PLN/MWh 126.32
MWh 2 127.70
3-4
PLN/MWh 126.95
MWh 2 190.30
4-5
PLN/MWh 124.25
MWh 2 075.30
5-6
PLN/MWh 127.96
MWh 2 240.90
6-7
PLN/MWh 137.17
MWh 2 300.70
7-8
PLN/MWh 161.99
MWh 2 972.80
8-9
PLN/MWh 170.32
MWh 2 226.30
9-10
PLN/MWh 181.22
MWh 2 247.10
10-11
PLN/MWh 180.31
MWh 2 203.40
11-12
PLN/MWh 184.44
MWh 2 310.70
12-13
PLN/MWh 181.74
MWh 2 213.00
13-14
PLN/MWh 175.16
MWh 2 197.90
14-15
PLN/MWh 166.36
MWh 2 424.10
15-16
PLN/MWh 167.04
MWh 2 700.40
16-17
PLN/MWh 160.99
MWh 2 765.50
17-18
PLN/MWh 157.07
MWh 2 935.60
18-19
PLN/MWh 155.64
MWh 2 747.30
19-20
PLN/MWh 158.47
MWh 2 683.10
20-21
PLN/MWh 154.81
MWh 2 396.90
21-22
PLN/MWh 149.82
MWh 2 505.80
22-23
PLN/MWh 140.63
MWh 2 479.30
23-24
PLN/MWh 131.20
MWh 2 138.40

Kurier TGE