Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Pt. data dostawy: 19/01
TGeBase
PLN/MWh 197.22
MWh 77 192.70
0-1
PLN/MWh 125.16
MWh 3 370.00
1-2
PLN/MWh 119.88
MWh 3 390.30
2-3
PLN/MWh 116.45
MWh 3 625.70
3-4
PLN/MWh 118.91
MWh 3 528.20
4-5
PLN/MWh 121.07
MWh 3 321.60
5-6
PLN/MWh 129.63
MWh 3 030.80
6-7
PLN/MWh 162.29
MWh 3 257.30
7-8
PLN/MWh 181.49
MWh 2 885.40
8-9
PLN/MWh 198.39
MWh 2 885.40
9-10
PLN/MWh 208.17
MWh 3 271.20
10-11
PLN/MWh 210.74
MWh 3 278.20
11-12
PLN/MWh 222.76
MWh 3 360.70
12-13
PLN/MWh 239.23
MWh 3 268.70
13-14
PLN/MWh 243.08
MWh 3 285.10
14-15
PLN/MWh 243.10
MWh 3 055.50
15-16
PLN/MWh 246.60
MWh 3 147.20
16-17
PLN/MWh 317.18
MWh 3 405.30
17-18
PLN/MWh 331.10
MWh 3 368.20
18-19
PLN/MWh 269.84
MWh 3 404.90
19-20
PLN/MWh 238.26
MWh 3 329.80
20-21
PLN/MWh 205.20
MWh 2 951.90
21-22
PLN/MWh 173.08
MWh 2 809.80
22-23
PLN/MWh 162.74
MWh 3 161.90
23-24
PLN/MWh 148.96
MWh 2 799.60

Kurier TGE