Rynek Dnia Następnego

Legenda
Ceny (PLN/MWh) Cena minimalna oraz maksymalna ze wszystkich transakcji zawartych na danym kontrakcie w systemie notowań ciągłych.
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen zawartych transakcji na danym kontrakcie blokowym podczas sesji giełdowej.
Data Oznacza dobę obrotu.


GAS_BASE Śr. data dostawy: 28/02
Notowania ciągłe
PLN/MWh 119.30
PLN/MWh 126.00
MWh 228 504.00
GAS_WEEKEND So. początek dostawy: 03/03
Notowania ciągłe
PLN/MWh -
PLN/MWh -
MWh -
SGT_BASE Śr. data dostawy: 28/02
Notowania ciągłe
PLN/MWh -
PLN/MWh -
MWh -
Łączny wolumen 228 504.00

Kurier TGE