Rynek Dnia Bieżącego

Legenda
Ceny (MWh) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby.
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby.
Data Dzień Dostawy (MWh) Odpowiada dobie gazowej w rozumieniu IRiESPg i oznacza kolejne godziny począwszy od godziny 06:00 dnia bieżącego do godziny 06:00 dnia następnego, w których gaz zakontraktowany na giełdzie w Dniu Obrotu zostanie dostarczony lub odebrany.


Śr. 21/02 Cz. 22/02 Pt. 23/02 So. 24/02 N. 25/02 Pn. 26/02 Wt. 27/02
6-7
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
7-8
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
8-9
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
9-10
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
10-11
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
11-12
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
12-13
PLN/MWh - 98.50 - - - - 117.25
MWh - 22.00 - - - - 680.00
13-14
PLN/MWh - 98.73 109.75 - 118.00 - 117.60
MWh - 1 488.00 47.00 - 4 025.00 - 763.00
14-15
PLN/MWh 92.89 98.85 108.64 117.00 119.99 127.93 121.04
MWh 28 422.00 942.00 4 360.00 5.00 14 331.00 1 680.00 14 198.00
15-16
PLN/MWh 93.47 99.43 109.52 116.19 119.85 124.82 120.83
MWh 13 938.00 2 502.00 2 369.00 2 096.00 4 680.00 11 137.00 6 008.00
16-17
PLN/MWh 93.18 100.13 106.96 116.77 121.86 124.65 123.28
MWh 8 312.00 6 977.00 3 522.00 3 640.00 4 864.00 6 130.00 19 830.00
17-18
PLN/MWh 94.00 100.73 106.55 116.96 123.25 123.56 123.34
MWh 5 519.00 1 340.00 2 353.00 1 323.00 4 740.00 3 724.00 12 636.00
18-19
PLN/MWh 95.87 98.77 107.65 116.55 125.02 123.66 119.53
MWh 1 266.00 381.00 2 128.00 732.00 1 125.00 1 999.00 1 330.00
19-20
PLN/MWh 92.00 102.00 - 117.00 126.00 - 119.42
MWh 200.00 498.00 - 1 016.00 26.00 - 1 300.00
20-21
PLN/MWh 92.00 105.00 103.00 - - - 119.42
MWh 200.00 22.00 300.00 - - - 1 300.00
21-22
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 119.42
MWh 200.00 22.00 - - - - 1 300.00
22-23
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - 125.50 119.42
MWh 200.00 22.00 - - - 90.00 1 300.00
23-24
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - 125.50 119.42
MWh 200.00 22.00 - - - 200.00 1 300.00
24-1
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.72
MWh 200.00 22.00 - - - - 900.00
1-2
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.72
MWh 200.00 22.00 - - - - 900.00
2-3
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.72
MWh 200.00 22.00 - - - - 900.00
3-4
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.71
MWh 200.00 22.00 - - - - 877.00
4-5
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.69
MWh 200.00 22.00 - - - - 800.00
5-6
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.50
MWh 200.00 22.00 - - - - 700.00
Łączny wolumen 59 657.00 14 370.00 15 079.00 8 812.00 33 791.00 24 960.00 67 022.00

Kurier TGE