Rynek Dnia Bieżącego

Legenda
Ceny (MWh) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby.
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby.
Data Dzień Dostawy (MWh) Odpowiada dobie gazowej w rozumieniu IRiESPg i oznacza kolejne godziny począwszy od godziny 06:00 dnia bieżącego do godziny 06:00 dnia następnego, w których gaz zakontraktowany na giełdzie w Dniu Obrotu zostanie dostarczony lub odebrany.


Wt. 18/07 Śr. 19/07 Cz. 20/07 Pt. 21/07 So. 22/07 N. 23/07 Pn. 24/07
6-7
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
7-8
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
8-9
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
9-10
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
10-11
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
11-12
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
12-13
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
13-14
PLN/MWh - - 69.50 - - - -
MWh - - 22.00 - - - -
14-15
PLN/MWh 68.67 - - 69.66 67.25 66.48 69.90
MWh 1 438.00 - - 1 478.00 2 550.00 1 050.00 317.00
15-16
PLN/MWh 68.81 68.98 69.33 70.60 68.41 66.35 69.53
MWh 788.00 695.00 961.00 249.00 773.00 574.00 2 365.00
16-17
PLN/MWh 68.85 68.80 69.34 71.04 68.02 66.00 69.50
MWh 732.00 678.00 464.00 949.00 793.00 119.00 1 221.00
17-18
PLN/MWh 69.43 69.11 68.91 70.56 68.05 - 68.52
MWh 2 433.00 1 624.00 1 067.00 3 448.00 332.00 - 904.00
18-19
PLN/MWh 69.75 69.02 68.78 70.75 68.00 66.59 68.52
MWh 509.00 202.00 1 303.00 2 876.00 300.00 488.00 967.00
19-20
PLN/MWh 69.64 - - 70.12 68.00 - 68.07
MWh 423.00 - - 570.00 146.00 - 302.00
20-21
PLN/MWh - - - 71.00 68.00 - 68.10
MWh - - - 70.00 53.00 - 200.00
21-22
PLN/MWh - - - - 68.00 - 68.00
MWh - - - - 300.00 - 200.00
22-23
PLN/MWh 68.00 68.00 - - 68.00 65.00 68.00
MWh 20.00 100.00 - - 300.00 80.00 200.00
23-24
PLN/MWh - 68.00 - - 68.00 - 68.00
MWh - 64.00 - - 300.00 - 200.00
24-1
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
1-2
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
2-3
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
3-4
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
4-5
PLN/MWh - - 68.00 69.00 - - 68.00
MWh - - 100.00 100.00 - - 64.00
5-6
PLN/MWh - - 68.00 69.00 68.00 65.00 68.00
MWh - - 64.00 64.00 224.00 164.00 100.00
Łączny wolumen 6 343.00 3 363.00 3 981.00 9 804.00 6 071.00 2 475.00 7 040.00

Kurier TGE