Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

So. 24/03 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 659.00 300.00 300.00
01-02
MWh 859.00 300.00 300.00
02-03
MWh 950.00 300.00 300.00
03-04
MWh 977.00 300.00 300.00
04-05
MWh 977.00 300.00 300.00
05-06
MWh 1 014.00 300.00 300.00
06-07
MWh 95.00 100.00 100.00
07-08
MWh 95.00 100.00 100.00
08-09
MWh 88.00 100.00 100.00
09-10
MWh 81.00 100.00 100.00
10-11
MWh 79.00 100.00 100.00
11-12
MWh 81.00 100.00 100.00
12-13
MWh 86.00 100.00 100.00
13-14
MWh 79.00 100.00 100.00
14-15
MWh 87.00 100.00 100.00
15-16
MWh 149.00 100.00 100.00
16-17
MWh 158.00 100.00 100.00
17-18
MWh 107.00 100.00 100.00
18-19
MWh 89.00 100.00 100.00
19-20
MWh 90.00 100.00 100.00
20-21
MWh 91.00 100.00 100.00
21-22
MWh 565.00 300.00 300.00
22-23
MWh 902.00 232.00 300.00
23-24
MWh 1 249.00 204.00 300.00
Min 79.00 100.00 100.00
Max 1 249.00 300.00 300.00
Suma 9 607.00 4 036.00 4 200.00Import

So. 24/03 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 1 680.00 600.00 488.00
01-02
MWh 1 200.00 600.00 488.00
02-03
MWh 995.00 600.00 488.00
03-04
MWh 929.00 600.00 488.00
04-05
MWh 928.00 600.00 488.00
05-06
MWh 835.00 600.00 488.00
06-07
MWh 1 845.00 600.00 488.00
07-08
MWh 2 676.00 600.00 488.00
08-09
MWh 3 460.00 600.00 488.00
09-10
MWh 3 697.00 600.00 488.00
10-11
MWh 3 826.00 600.00 488.00
11-12
MWh 3 803.00 600.00 488.00
12-13
MWh 3 632.00 600.00 488.00
13-14
MWh 3 471.00 600.00 488.00
14-15
MWh 2 980.00 600.00 488.00
15-16
MWh 2 611.00 600.00 488.00
16-17
MWh 2 545.00 600.00 488.00
17-18
MWh 2 952.00 600.00 488.00
18-19
MWh 3 581.00 600.00 488.00
19-20
MWh 3 453.00 600.00 488.00
20-21
MWh 2 878.00 600.00 488.00
21-22
MWh 1 857.00 600.00 488.00
22-23
MWh 817.00 600.00 488.00
23-24
MWh 320.00 600.00 488.00
Min 320.00 600.00 488.00
Max 3 826.00 600.00 488.00
Suma 56 971.00 14 400.00 11 712.00

Kurier TGE