Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

So. 20/10 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 663.00 300.00 300.00
01-02
MWh 877.00 300.00 300.00
02-03
MWh 997.00 300.00 300.00
03-04
MWh 1 059.00 300.00 300.00
04-05
MWh 1 026.00 300.00 300.00
05-06
MWh 1 049.00 300.00 400.00
06-07
MWh 274.00 300.00 400.00
07-08
MWh 224.00 300.00 400.00
08-09
MWh 0.00 300.00 400.00
09-10
MWh 0.00 300.00 400.00
10-11
MWh 0.00 300.00 400.00
11-12
MWh 0.00 300.00 400.00
12-13
MWh 0.00 300.00 400.00
13-14
MWh 0.00 300.00 492.00
14-15
MWh 115.00 300.00 492.00
15-16
MWh 234.00 300.00 492.00
16-17
MWh 274.00 300.00 492.00
17-18
MWh 230.00 300.00 492.00
18-19
MWh 217.00 300.00 492.00
19-20
MWh 233.00 300.00 492.00
20-21
MWh 279.00 300.00 492.00
21-22
MWh 645.00 300.00 492.00
22-23
MWh 1 151.00 300.00 492.00
23-24
MWh 1 633.00 400.00 492.00
Min 0.00 300.00 300.00
Max 1 633.00 400.00 492.00
Suma 11 180.00 7 300.00 10 112.00Import

So. 20/10 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 1 931.00 600.00 488.00
01-02
MWh 1 433.00 600.00 488.00
02-03
MWh 1 154.00 600.00 488.00
03-04
MWh 1 006.00 600.00 488.00
04-05
MWh 1 073.00 600.00 488.00
05-06
MWh 1 250.00 600.00 488.00
06-07
MWh 1 970.00 600.00 488.00
07-08
MWh 2 733.00 600.00 488.00
08-09
MWh 3 376.00 600.00 488.00
09-10
MWh 3 642.00 600.00 488.00
10-11
MWh 3 825.00 600.00 488.00
11-12
MWh 3 798.00 600.00 488.00
12-13
MWh 3 508.00 600.00 488.00
13-14
MWh 3 195.00 600.00 488.00
14-15
MWh 2 517.00 600.00 488.00
15-16
MWh 2 217.00 600.00 488.00
16-17
MWh 2 069.00 600.00 488.00
17-18
MWh 2 808.00 600.00 488.00
18-19
MWh 3 262.00 600.00 488.00
19-20
MWh 3 150.00 600.00 488.00
20-21
MWh 2 550.00 600.00 488.00
21-22
MWh 1 674.00 600.00 488.00
22-23
MWh 991.00 600.00 488.00
23-24
MWh 335.00 600.00 488.00
Min 335.00 600.00 488.00
Max 3 825.00 600.00 488.00
Suma 55 467.00 14 400.00 11 712.00

Kurier TGE