Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Pn. 23/07 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 2 758.00 300.00 492.00
01-02
MWh 2 944.00 300.00 492.00
02-03
MWh 3 084.00 293.00 492.00
03-04
MWh 3 076.00 279.00 492.00
04-05
MWh 3 215.00 276.00 492.00
05-06
MWh 2 490.00 300.00 492.00
06-07
MWh 300.00 200.00 300.00
07-08
MWh 87.00 100.00 200.00
08-09
MWh 0.00 0.00 100.00
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 100.00
20-21
MWh 0.00 0.00 200.00
21-22
MWh 0.00 100.00 300.00
22-23
MWh 454.00 300.00 300.00
23-24
MWh 1 122.00 300.00 300.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 3 215.00 300.00 492.00
Suma 19 530.00 2 748.00 4 752.00Import

Pn. 23/07 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 575.00 600.00 488.00
01-02
MWh 315.00 600.00 488.00
02-03
MWh 122.00 600.00 488.00
03-04
MWh 138.00 600.00 488.00
04-05
MWh 0.00 600.00 488.00
05-06
MWh 369.00 600.00 488.00
06-07
MWh 733.00 600.00 488.00
07-08
MWh 4 546.00 600.00 488.00
08-09
MWh 5 220.00 600.00 488.00
09-10
MWh 5 443.00 600.00 488.00
10-11
MWh 5 747.00 600.00 488.00
11-12
MWh 5 820.00 600.00 488.00
12-13
MWh 5 899.00 600.00 488.00
13-14
MWh 5 836.00 600.00 488.00
14-15
MWh 5 486.00 600.00 488.00
15-16
MWh 5 180.00 600.00 488.00
16-17
MWh 4 823.00 600.00 488.00
17-18
MWh 4 586.00 600.00 488.00
18-19
MWh 4 462.00 600.00 488.00
19-20
MWh 4 456.00 600.00 488.00
20-21
MWh 4 451.00 600.00 488.00
21-22
MWh 4 456.00 600.00 488.00
22-23
MWh 3 655.00 600.00 488.00
23-24
MWh 2 545.00 600.00 488.00
Min 0.00 600.00 488.00
Max 5 899.00 600.00 488.00
Suma 84 863.00 14 400.00 11 712.00

Kurier TGE