Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

N. 28/05 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 2 161.00 0.00 300.00
01-02
MWh 2 474.00 0.00 300.00
02-03
MWh 2 672.00 0.00 300.00
03-04
MWh 2 696.00 0.00 300.00
04-05
MWh 2 937.00 0.00 300.00
05-06
MWh 2 967.00 0.00 300.00
06-07
MWh 0.00 0.00 0.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 0.00 0.00 0.00
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 727.00 0.00 100.00
20-21
MWh 719.00 0.00 100.00
21-22
MWh 1 167.00 100.00 100.00
22-23
MWh 3 183.00 243.00 300.00
23-24
MWh 3 895.00 220.00 300.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 3 895.00 243.00 300.00
Suma 25 598.00 563.00 2 700.00Import

N. 28/05 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 0.00 0.00 0.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 423.00 231.00 192.00
09-10
MWh 846.00 462.00 385.00
10-11
MWh 1 692.00 600.00 488.00
11-12
MWh 1 692.00 600.00 488.00
12-13
MWh 1 667.00 600.00 400.00
13-14
MWh 1 667.00 600.00 400.00
14-15
MWh 1 667.00 600.00 400.00
15-16
MWh 1 667.00 600.00 400.00
16-17
MWh 1 667.00 600.00 400.00
17-18
MWh 1 667.00 600.00 400.00
18-19
MWh 1 692.00 600.00 488.00
19-20
MWh 1 692.00 600.00 488.00
20-21
MWh 1 692.00 600.00 488.00
21-22
MWh 1 692.00 600.00 488.00
22-23
MWh 1 692.00 600.00 488.00
23-24
MWh 1 692.00 600.00 488.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 1 692.00 600.00 488.00
Suma 24 807.00 9 093.00 6 881.00

Kurier TGE