Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

So. 21/07 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 1 173.00 257.00 492.00
01-02
MWh 1 579.00 234.00 492.00
02-03
MWh 1 806.00 243.00 492.00
03-04
MWh 1 785.00 246.00 492.00
04-05
MWh 1 995.00 244.00 492.00
05-06
MWh 2 049.00 243.00 492.00
06-07
MWh 400.00 253.00 492.00
07-08
MWh 208.00 0.00 300.00
08-09
MWh 201.00 0.00 300.00
09-10
MWh 33.00 0.00 300.00
10-11
MWh 0.00 0.00 300.00
11-12
MWh 0.00 0.00 300.00
12-13
MWh 0.00 0.00 300.00
13-14
MWh 0.00 100.00 300.00
14-15
MWh 41.00 100.00 300.00
15-16
MWh 135.00 100.00 300.00
16-17
MWh 232.00 100.00 300.00
17-18
MWh 263.00 100.00 300.00
18-19
MWh 354.00 100.00 300.00
19-20
MWh 387.00 100.00 300.00
20-21
MWh 346.00 100.00 300.00
21-22
MWh 510.00 255.00 492.00
22-23
MWh 672.00 253.00 492.00
23-24
MWh 1 283.00 178.00 492.00
Min 0.00 0.00 300.00
Max 2 049.00 257.00 492.00
Suma 15 452.00 3 206.00 9 120.00Import

So. 21/07 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 1 876.00 600.00 488.00
01-02
MWh 1 307.00 600.00 488.00
02-03
MWh 996.00 600.00 488.00
03-04
MWh 1 045.00 600.00 488.00
04-05
MWh 771.00 600.00 488.00
05-06
MWh 725.00 600.00 488.00
06-07
MWh 1 916.00 600.00 488.00
07-08
MWh 2 900.00 600.00 488.00
08-09
MWh 3 698.00 600.00 488.00
09-10
MWh 4 143.00 600.00 488.00
10-11
MWh 4 368.00 600.00 488.00
11-12
MWh 4 339.00 600.00 488.00
12-13
MWh 4 348.00 600.00 488.00
13-14
MWh 4 128.00 600.00 488.00
14-15
MWh 3 726.00 600.00 488.00
15-16
MWh 3 451.00 600.00 488.00
16-17
MWh 3 238.00 600.00 488.00
17-18
MWh 3 178.00 600.00 488.00
18-19
MWh 2 984.00 600.00 488.00
19-20
MWh 2 911.00 600.00 488.00
20-21
MWh 2 994.00 600.00 488.00
21-22
MWh 3 024.00 600.00 488.00
22-23
MWh 2 658.00 600.00 488.00
23-24
MWh 1 798.00 600.00 488.00
Min 725.00 600.00 488.00
Max 4 368.00 600.00 488.00
Suma 66 522.00 14 400.00 11 712.00

Kurier TGE