Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Śr. 24/04 PL_PLA PLA_SE PLA_LT
00-01
MWh 4 929.00 81.00 492.00
01-02
MWh 5 144.00 83.00 492.00
02-03
MWh 5 225.00 57.00 492.00
03-04
MWh 5 210.00 59.00 492.00
04-05
MWh 5 029.00 87.00 492.00
05-06
MWh 4 589.00 113.00 492.00
06-07
MWh 2 820.00 213.00 492.00
07-08
MWh 1 698.00 269.00 492.00
08-09
MWh 1 228.00 307.00 492.00
09-10
MWh 1 244.00 297.00 492.00
10-11
MWh 1 250.00 289.00 492.00
11-12
MWh 1 233.00 301.00 492.00
12-13
MWh 1 231.00 257.00 492.00
13-14
MWh 1 244.00 241.00 492.00
14-15
MWh 1 298.00 261.00 492.00
15-16
MWh 1 380.00 257.00 492.00
16-17
MWh 1 513.00 268.00 492.00
17-18
MWh 1 614.00 253.00 492.00
18-19
MWh 1 585.00 186.00 492.00
19-20
MWh 1 239.00 202.00 492.00
20-21
MWh 1 019.00 229.00 492.00
21-22
MWh 1 295.00 206.00 492.00
22-23
MWh 2 593.00 191.00 492.00
23-24
MWh 3 359.00 156.00 492.00
Min 1 019.00 57.00 492.00
Max 5 225.00 307.00 492.00
Suma 58 969.00 4 863.00 11 808.00Import

Śr. 24/04 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 0.00 100.00 485.00
01-02
MWh 0.00 100.00 485.00
02-03
MWh 0.00 100.00 485.00
03-04
MWh 0.00 100.00 485.00
04-05
MWh 0.00 100.00 485.00
05-06
MWh 0.00 400.00 485.00
06-07
MWh 275.00 400.00 485.00
07-08
MWh 619.00 400.00 485.00
08-09
MWh 2 283.00 400.00 485.00
09-10
MWh 2 295.00 400.00 485.00
10-11
MWh 2 187.00 400.00 485.00
11-12
MWh 2 076.00 300.00 485.00
12-13
MWh 2 074.00 300.00 485.00
13-14
MWh 2 307.00 400.00 485.00
14-15
MWh 2 219.00 400.00 485.00
15-16
MWh 2 273.00 400.00 485.00
16-17
MWh 2 290.00 400.00 485.00
17-18
MWh 2 336.00 400.00 485.00
18-19
MWh 2 613.00 600.00 485.00
19-20
MWh 3 163.00 600.00 485.00
20-21
MWh 3 552.00 600.00 485.00
21-22
MWh 2 589.00 600.00 485.00
22-23
MWh 1 546.00 600.00 485.00
23-24
MWh 593.00 600.00 485.00
Min 0.00 100.00 485.00
Max 3 552.00 600.00 485.00
Suma 37 290.00 9 100.00 11 640.00

Kurier TGE