Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Pn. 20/11 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 3 546.00 336.00 492.00
01-02
MWh 3 589.00 304.00 492.00
02-03
MWh 3 628.00 296.00 492.00
03-04
MWh 3 561.00 317.00 492.00
04-05
MWh 3 292.00 367.00 492.00
05-06
MWh 2 455.00 511.00 492.00
06-07
MWh 321.00 500.00 492.00
07-08
MWh 275.00 400.00 200.00
08-09
MWh 0.00 400.00 200.00
09-10
MWh 0.00 400.00 200.00
10-11
MWh 0.00 300.00 200.00
11-12
MWh 0.00 300.00 200.00
12-13
MWh 0.00 300.00 200.00
13-14
MWh 0.00 300.00 200.00
14-15
MWh 0.00 300.00 200.00
15-16
MWh 0.00 300.00 200.00
16-17
MWh 0.00 300.00 200.00
17-18
MWh 0.00 100.00 200.00
18-19
MWh 0.00 100.00 200.00
19-20
MWh 0.00 100.00 200.00
20-21
MWh 0.00 100.00 200.00
21-22
MWh 0.00 300.00 200.00
22-23
MWh 1 351.00 300.00 492.00
23-24
MWh 2 403.00 300.00 492.00
Min 0.00 100.00 200.00
Max 3 628.00 511.00 492.00
Suma 24 421.00 7 231.00 7 428.00Import

Pn. 20/11 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 0.00 300.00 488.00
01-02
MWh 0.00 300.00 488.00
02-03
MWh 0.00 300.00 488.00
03-04
MWh 0.00 300.00 488.00
04-05
MWh 0.00 300.00 488.00
05-06
MWh 0.00 300.00 488.00
06-07
MWh 509.00 600.00 488.00
07-08
MWh 2 146.00 600.00 488.00
08-09
MWh 3 147.00 600.00 488.00
09-10
MWh 3 607.00 600.00 488.00
10-11
MWh 3 770.00 600.00 488.00
11-12
MWh 4 046.00 600.00 488.00
12-13
MWh 4 226.00 600.00 488.00
13-14
MWh 4 401.00 600.00 488.00
14-15
MWh 4 399.00 600.00 488.00
15-16
MWh 4 698.00 600.00 488.00
16-17
MWh 5 466.00 600.00 488.00
17-18
MWh 5 605.00 600.00 488.00
18-19
MWh 5 382.00 600.00 488.00
19-20
MWh 5 323.00 600.00 488.00
20-21
MWh 4 920.00 600.00 488.00
21-22
MWh 3 983.00 600.00 488.00
22-23
MWh 2 998.00 600.00 488.00
23-24
MWh 2 177.00 600.00 488.00
Min 0.00 300.00 488.00
Max 5 605.00 600.00 488.00
Suma 70 803.00 12 600.00 11 712.00

Kurier TGE