Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

So. 19/01 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 2 326.00 295.00 492.00
01-02
MWh 2 518.00 286.00 492.00
02-03
MWh 2 673.00 290.00 492.00
03-04
MWh 2 688.00 320.00 492.00
04-05
MWh 2 492.00 355.00 492.00
05-06
MWh 2 363.00 367.00 492.00
06-07
MWh 327.00 300.00 492.00
07-08
MWh 270.00 300.00 300.00
08-09
MWh 270.00 300.00 300.00
09-10
MWh 363.00 300.00 300.00
10-11
MWh 319.00 300.00 200.00
11-12
MWh 316.00 300.00 200.00
12-13
MWh 267.00 300.00 100.00
13-14
MWh 266.00 300.00 100.00
14-15
MWh 288.00 300.00 100.00
15-16
MWh 274.00 300.00 100.00
16-17
MWh 215.00 300.00 300.00
17-18
MWh 205.00 300.00 300.00
18-19
MWh 225.00 300.00 300.00
19-20
MWh 309.00 300.00 400.00
20-21
MWh 371.00 300.00 400.00
21-22
MWh 789.00 400.00 492.00
22-23
MWh 1 197.00 377.00 492.00
23-24
MWh 1 630.00 355.00 492.00
Min 205.00 286.00 100.00
Max 2 688.00 400.00 492.00
Suma 22 961.00 7 545.00 8 320.00Import

So. 19/01 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 781.00 600.00 485.00
01-02
MWh 329.00 600.00 485.00
02-03
MWh 114.00 600.00 485.00
03-04
MWh 118.00 600.00 485.00
04-05
MWh 195.00 600.00 485.00
05-06
MWh 433.00 600.00 485.00
06-07
MWh 797.00 600.00 485.00
07-08
MWh 2 005.00 600.00 485.00
08-09
MWh 2 855.00 600.00 485.00
09-10
MWh 3 346.00 600.00 485.00
10-11
MWh 3 708.00 600.00 485.00
11-12
MWh 3 781.00 600.00 485.00
12-13
MWh 3 784.00 600.00 485.00
13-14
MWh 3 850.00 600.00 485.00
14-15
MWh 3 341.00 600.00 485.00
15-16
MWh 3 640.00 600.00 485.00
16-17
MWh 4 300.00 600.00 485.00
17-18
MWh 4 183.00 600.00 485.00
18-19
MWh 3 979.00 600.00 485.00
19-20
MWh 3 753.00 600.00 485.00
20-21
MWh 3 275.00 600.00 485.00
21-22
MWh 2 471.00 600.00 485.00
22-23
MWh 1 802.00 600.00 485.00
23-24
MWh 988.00 600.00 485.00
Min 114.00 600.00 485.00
Max 4 300.00 600.00 485.00
Suma 57 828.00 14 400.00 11 640.00

Kurier TGE