Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Cz. 23/03 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 1 711.00 225.00 300.00
01-02
MWh 1 953.00 228.00 300.00
02-03
MWh 2 158.00 237.00 300.00
03-04
MWh 2 180.00 272.00 300.00
04-05
MWh 2 075.00 281.00 300.00
05-06
MWh 1 915.00 300.00 300.00
06-07
MWh 337.00 169.00 169.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 0.00 0.00 0.00
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 91.00 0.00 55.00
22-23
MWh 831.00 300.00 300.00
23-24
MWh 1 293.00 300.00 300.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 2 180.00 300.00 300.00
Suma 14 544.00 2 312.00 2 624.00Import

Cz. 23/03 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 423.00 231.00 192.00
07-08
MWh 846.00 462.00 385.00
08-09
MWh 1 692.00 600.00 488.00
09-10
MWh 1 692.00 600.00 488.00
10-11
MWh 1 692.00 600.00 488.00
11-12
MWh 1 692.00 600.00 488.00
12-13
MWh 1 692.00 600.00 488.00
13-14
MWh 1 692.00 600.00 488.00
14-15
MWh 1 692.00 600.00 488.00
15-16
MWh 1 692.00 600.00 488.00
16-17
MWh 1 692.00 600.00 488.00
17-18
MWh 1 692.00 600.00 488.00
18-19
MWh 1 692.00 600.00 488.00
19-20
MWh 1 692.00 600.00 488.00
20-21
MWh 1 692.00 600.00 488.00
21-22
MWh 1 692.00 600.00 488.00
22-23
MWh 1 692.00 600.00 488.00
23-24
MWh 1 692.00 600.00 488.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 1 692.00 600.00 488.00
Suma 28 341.00 10 293.00 8 385.00

Kurier TGE