Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Śr. 23/08 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 2 249.00 300.00 492.00
01-02
MWh 2 552.00 300.00 492.00
02-03
MWh 2 700.00 300.00 492.00
03-04
MWh 2 692.00 300.00 492.00
04-05
MWh 2 533.00 300.00 492.00
05-06
MWh 2 195.00 300.00 400.00
06-07
MWh 232.00 0.00 300.00
07-08
MWh 165.00 0.00 300.00
08-09
MWh 0.00 0.00 300.00
09-10
MWh 0.00 0.00 300.00
10-11
MWh 0.00 0.00 300.00
11-12
MWh 0.00 0.00 300.00
12-13
MWh 0.00 0.00 300.00
13-14
MWh 0.00 0.00 300.00
14-15
MWh 7.00 0.00 300.00
15-16
MWh 19.00 0.00 300.00
16-17
MWh 83.00 0.00 300.00
17-18
MWh 105.00 0.00 300.00
18-19
MWh 138.00 0.00 300.00
19-20
MWh 4.00 0.00 300.00
20-21
MWh 0.00 0.00 300.00
21-22
MWh 116.00 0.00 300.00
22-23
MWh 797.00 300.00 400.00
23-24
MWh 1 498.00 300.00 400.00
Min 0.00 0.00 300.00
Max 2 700.00 300.00 492.00
Suma 18 085.00 2 400.00 8 460.00Import

Śr. 23/08 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 844.00 600.00 488.00
01-02
MWh 387.00 600.00 488.00
02-03
MWh 195.00 600.00 488.00
03-04
MWh 209.00 600.00 488.00
04-05
MWh 341.00 600.00 488.00
05-06
MWh 450.00 600.00 488.00
06-07
MWh 1 803.00 600.00 488.00
07-08
MWh 3 276.00 600.00 488.00
08-09
MWh 4 182.00 600.00 488.00
09-10
MWh 4 511.00 600.00 488.00
10-11
MWh 4 521.00 600.00 488.00
11-12
MWh 4 689.00 600.00 488.00
12-13
MWh 4 690.00 600.00 488.00
13-14
MWh 4 544.00 600.00 488.00
14-15
MWh 4 249.00 600.00 488.00
15-16
MWh 4 089.00 600.00 488.00
16-17
MWh 3 839.00 600.00 488.00
17-18
MWh 3 627.00 600.00 488.00
18-19
MWh 3 592.00 600.00 488.00
19-20
MWh 3 901.00 600.00 488.00
20-21
MWh 4 641.00 600.00 488.00
21-22
MWh 4 000.00 600.00 488.00
22-23
MWh 2 767.00 600.00 488.00
23-24
MWh 1 812.00 600.00 488.00
Min 195.00 600.00 488.00
Max 4 690.00 600.00 488.00
Suma 71 159.00 14 400.00 11 712.00

Kurier TGE