Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

N. 20/08 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 1 918.00 300.00 492.00
01-02
MWh 2 204.00 300.00 492.00
02-03
MWh 2 391.00 300.00 492.00
03-04
MWh 2 432.00 300.00 492.00
04-05
MWh 2 522.00 300.00 492.00
05-06
MWh 2 719.00 300.00 492.00
06-07
MWh 371.00 300.00 400.00
07-08
MWh 337.00 200.00 400.00
08-09
MWh 300.00 200.00 300.00
09-10
MWh 688.00 200.00 300.00
10-11
MWh 759.00 200.00 300.00
11-12
MWh 696.00 200.00 300.00
12-13
MWh 700.00 200.00 300.00
13-14
MWh 671.00 200.00 300.00
14-15
MWh 821.00 200.00 300.00
15-16
MWh 761.00 200.00 300.00
16-17
MWh 830.00 200.00 300.00
17-18
MWh 828.00 200.00 300.00
18-19
MWh 712.00 200.00 300.00
19-20
MWh 694.00 200.00 300.00
20-21
MWh 599.00 200.00 300.00
21-22
MWh 859.00 300.00 400.00
22-23
MWh 1 212.00 300.00 492.00
23-24
MWh 1 780.00 300.00 492.00
Min 300.00 200.00 300.00
Max 2 719.00 300.00 492.00
Suma 27 804.00 5 800.00 9 036.00Import

N. 20/08 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 1 348.00 600.00 488.00
01-02
MWh 912.00 600.00 488.00
02-03
MWh 669.00 600.00 488.00
03-04
MWh 616.00 600.00 488.00
04-05
MWh 528.00 600.00 488.00
05-06
MWh 296.00 600.00 488.00
06-07
MWh 384.00 600.00 488.00
07-08
MWh 1 066.00 600.00 488.00
08-09
MWh 1 803.00 600.00 488.00
09-10
MWh 2 466.00 600.00 488.00
10-11
MWh 2 815.00 600.00 488.00
11-12
MWh 2 967.00 600.00 488.00
12-13
MWh 3 020.00 600.00 488.00
13-14
MWh 2 980.00 600.00 488.00
14-15
MWh 2 746.00 600.00 488.00
15-16
MWh 2 566.00 600.00 488.00
16-17
MWh 2 425.00 600.00 488.00
17-18
MWh 2 385.00 600.00 488.00
18-19
MWh 2 547.00 600.00 488.00
19-20
MWh 2 803.00 600.00 488.00
20-21
MWh 3 291.00 600.00 488.00
21-22
MWh 2 925.00 600.00 488.00
22-23
MWh 2 179.00 600.00 488.00
23-24
MWh 1 421.00 600.00 488.00
Min 296.00 600.00 488.00
Max 3 291.00 600.00 488.00
Suma 47 158.00 14 400.00 11 712.00

Kurier TGE