Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

N. 16/12 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 2 472.00 357.00 492.00
01-02
MWh 2 729.00 344.00 492.00
02-03
MWh 2 941.00 337.00 492.00
03-04
MWh 2 986.00 335.00 492.00
04-05
MWh 2 944.00 344.00 492.00
05-06
MWh 2 778.00 367.00 492.00
06-07
MWh 333.00 393.00 492.00
07-08
MWh 312.00 400.00 492.00
08-09
MWh 312.00 400.00 492.00
09-10
MWh 1 161.00 300.00 492.00
10-11
MWh 1 028.00 300.00 492.00
11-12
MWh 926.00 300.00 492.00
12-13
MWh 867.00 300.00 492.00
13-14
MWh 850.00 300.00 492.00
14-15
MWh 893.00 300.00 492.00
15-16
MWh 611.00 300.00 492.00
16-17
MWh 620.00 300.00 492.00
17-18
MWh 607.00 300.00 492.00
18-19
MWh 614.00 300.00 492.00
19-20
MWh 613.00 300.00 492.00
20-21
MWh 643.00 300.00 492.00
21-22
MWh 1 063.00 400.00 492.00
22-23
MWh 1 472.00 420.00 492.00
23-24
MWh 1 949.00 412.00 492.00
Min 312.00 300.00 492.00
Max 2 986.00 420.00 492.00
Suma 31 724.00 8 109.00 11 808.00Import

N. 16/12 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 515.00 600.00 485.00
01-02
MWh 131.00 600.00 485.00
02-03
MWh 0.00 600.00 485.00
03-04
MWh 0.00 600.00 485.00
04-05
MWh 0.00 600.00 485.00
05-06
MWh 43.00 600.00 485.00
06-07
MWh 454.00 600.00 485.00
07-08
MWh 857.00 600.00 485.00
08-09
MWh 1 535.00 600.00 485.00
09-10
MWh 2 263.00 600.00 485.00
10-11
MWh 2 577.00 600.00 485.00
11-12
MWh 2 844.00 600.00 485.00
12-13
MWh 3 017.00 600.00 485.00
13-14
MWh 3 092.00 600.00 485.00
14-15
MWh 3 068.00 600.00 485.00
15-16
MWh 3 689.00 600.00 485.00
16-17
MWh 3 904.00 600.00 485.00
17-18
MWh 3 845.00 600.00 485.00
18-19
MWh 3 812.00 600.00 485.00
19-20
MWh 3 811.00 600.00 485.00
20-21
MWh 3 516.00 600.00 485.00
21-22
MWh 2 864.00 600.00 485.00
22-23
MWh 2 422.00 600.00 485.00
23-24
MWh 1 617.00 600.00 485.00
Min 0.00 600.00 485.00
Max 3 904.00 600.00 485.00
Suma 49 876.00 14 400.00 11 640.00

Kurier TGE