Przepływy

Legenda
PLA_SE Przepływy ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Przepływy ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Przepływy ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Przepływy ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Przepływy z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Przepływy z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

N. 16/12 PL_PLA PL_SE4 PL_LT
00-01
MWh 849.00 357.00 492.00
01-02
MWh 836.00 344.00 492.00
02-03
MWh 829.00 337.00 492.00
03-04
MWh 827.00 335.00 492.00
04-05
MWh 836.00 344.00 492.00
05-06
MWh 859.00 367.00 492.00
06-07
MWh 333.00 333.00 0.00
07-08
MWh 312.00 168.50 143.50
08-09
MWh 312.00 0.00 312.00
09-10
MWh 372.60 0.00 372.60
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 0.00 0.00 0.00
23-24
MWh 0.00 0.00 0.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 859.00 367.00 492.00
Suma 6 365.60 2 585.50 3 780.10Import

N. 16/12 PLA_PL SE4_PL LT_PL
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 0.00 0.00 0.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 0.00 0.00 0.00
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 292.00 292.00 0.00
11-12
MWh 704.70 600.00 104.70
12-13
MWh 773.00 600.00 173.00
13-14
MWh 764.50 600.00 164.50
14-15
MWh 635.10 600.00 35.10
15-16
MWh 897.50 600.00 297.50
16-17
MWh 853.00 600.00 253.00
17-18
MWh 669.40 600.00 69.40
18-19
MWh 876.30 600.00 276.30
19-20
MWh 1 085.00 600.00 485.00
20-21
MWh 1 085.00 600.00 485.00
21-22
MWh 1 085.00 600.00 485.00
22-23
MWh 1 085.00 600.00 485.00
23-24
MWh 602.70 279.50 323.20
Min 0.00 0.00 0.00
Max 1 085.00 600.00 485.00
Suma 11 408.20 7 771.50 3 636.70

Kurier TGE