Przepływy

Legenda
PLA_SE Przepływy ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Przepływy ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Przepływy ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Przepływy ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Przepływy z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Przepływy z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Cz. 23/11 PL_PLA PL_SE4 PL_LT
00-01
MWh 0.00 0.00 188.00
01-02
MWh 0.00 0.00 492.00
02-03
MWh 0.00 0.00 492.00
03-04
MWh 0.00 0.00 492.00
04-05
MWh 0.00 0.00 343.90
05-06
MWh 0.00 0.00 492.00
06-07
MWh 0.00 0.00 256.00
07-08
MWh 0.00 0.00 63.20
08-09
MWh 0.00 0.00 43.90
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 0.00 0.00 0.00
23-24
MWh 0.00 0.00 334.90
Min 0.00 0.00 0.00
Max 0.00 0.00 492.00
Suma 0.00 0.00 3 197.90Import

Cz. 23/11 PLA_PL SE4_PL LT_PL
00-01
MWh 412.00 600.00 0.00
01-02
MWh 0.00 492.00 0.00
02-03
MWh 0.00 492.00 0.00
03-04
MWh 0.00 492.00 0.00
04-05
MWh 0.00 343.90 0.00
05-06
MWh 12.00 504.00 0.00
06-07
MWh 344.00 600.00 0.00
07-08
MWh 536.80 600.00 0.00
08-09
MWh 556.10 600.00 0.00
09-10
MWh 746.00 600.00 146.00
10-11
MWh 772.10 600.00 172.10
11-12
MWh 806.30 600.00 206.30
12-13
MWh 802.10 600.00 202.10
13-14
MWh 639.90 600.00 39.90
14-15
MWh 664.40 600.00 64.40
15-16
MWh 641.90 600.00 41.90
16-17
MWh 613.90 600.00 13.90
17-18
MWh 657.40 600.00 57.40
18-19
MWh 720.10 600.00 120.10
19-20
MWh 899.40 600.00 299.40
20-21
MWh 915.50 600.00 315.50
21-22
MWh 854.70 600.00 254.70
22-23
MWh 865.00 600.00 265.00
23-24
MWh 104.00 438.90 0.00
Min 0.00 343.90 0.00
Max 915.50 600.00 315.50
Suma 12 563.60 13 562.80 2 198.70

Kurier TGE