Przepływy

Legenda
PLA_SE Przepływy ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Przepływy ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Przepływy ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Przepływy ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Przepływy z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Przepływy z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Pt. 27/04 PL_PLA PL_SE4 PL_LT
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 0.00 0.00 0.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 0.00 0.00 1.50
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 0.00 0.00 0.00
23-24
MWh 0.00 0.00 0.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 0.00 0.00 1.50
Suma 0.00 0.00 1.50Import

Pt. 27/04 PLA_PL SE4_PL LT_PL
00-01
MWh 481.70 168.20 313.50
01-02
MWh 474.00 300.00 174.00
02-03
MWh 283.00 283.00 0.00
03-04
MWh 349.00 300.00 49.00
04-05
MWh 631.70 300.00 331.70
05-06
MWh 381.70 237.10 144.60
06-07
MWh 370.10 300.00 70.10
07-08
MWh 322.00 300.00 22.00
08-09
MWh 298.50 300.00 0.00
09-10
MWh 334.30 300.00 34.30
10-11
MWh 442.30 300.00 142.30
11-12
MWh 551.90 300.00 251.90
12-13
MWh 702.40 300.00 402.40
13-14
MWh 785.00 300.00 485.00
14-15
MWh 774.60 300.00 474.60
15-16
MWh 730.30 300.00 430.30
16-17
MWh 785.00 300.00 485.00
17-18
MWh 785.00 300.00 485.00
18-19
MWh 785.00 300.00 485.00
19-20
MWh 701.90 300.00 401.90
20-21
MWh 785.00 300.00 485.00
21-22
MWh 1 085.00 600.00 485.00
22-23
MWh 1 085.00 600.00 485.00
23-24
MWh 1 085.00 600.00 485.00
Min 283.00 168.20 0.00
Max 1 085.00 600.00 485.00
Suma 15 009.40 7 888.30 7 122.60

Kurier TGE