Przepływy

Legenda
PLA_SE Przepływy ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Przepływy ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Przepływy ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Przepływy ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Przepływy z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Przepływy z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Pn. 20/11 PL_PLA PL_SE4 PL_LT
00-01
MWh 577.10 281.50 295.60
01-02
MWh 728.80 304.00 424.80
02-03
MWh 764.00 296.00 468.00
03-04
MWh 709.60 317.00 392.60
04-05
MWh 545.30 154.20 391.10
05-06
MWh 838.60 346.60 492.00
06-07
MWh 321.00 0.00 492.00
07-08
MWh 254.50 54.50 200.00
08-09
MWh 0.00 0.00 200.00
09-10
MWh 0.00 0.00 26.00
10-11
MWh 0.00 0.00 10.10
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 16.80
13-14
MWh 0.00 0.00 29.60
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 102.50
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 0.00 0.00 0.00
23-24
MWh 0.00 0.00 0.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 838.60 346.60 492.00
Suma 4 738.90 1 753.80 3 541.10Import

Pn. 20/11 PLA_PL SE4_PL LT_PL
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 0.00 171.00 0.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 0.00 200.00 0.00
09-10
MWh 277.20 303.20 0.00
10-11
MWh 382.30 392.40 0.00
11-12
MWh 293.90 278.60 15.30
12-13
MWh 149.60 166.40 0.00
13-14
MWh 39.80 69.40 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 102.50 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 608.70 316.90 291.80
20-21
MWh 509.20 247.60 261.60
21-22
MWh 648.50 244.10 404.40
22-23
MWh 759.50 305.30 454.20
23-24
MWh 941.20 588.30 352.90
Min 0.00 0.00 0.00
Max 941.20 588.30 454.20
Suma 4 609.90 3 385.70 1 780.20

Kurier TGE