Przepływy

Legenda
PLA_SE Przepływy ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Przepływy ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Przepływy ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Przepływy ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Przepływy z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Przepływy z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Cz. 29/06 PL_PLA PL_SE4 PL_LT
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 0.00 0.00 0.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 0.00 0.00 0.00
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 0.00 0.00 0.00
23-24
MWh 0.00 0.00 0.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 0.00 0.00 0.00
Suma 0.00 0.00 0.00Import

Cz. 29/06 PLA_PL SE4_PL LT_PL
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 263.20 235.00 28.20
07-08
MWh 319.10 319.10 0.00
08-09
MWh 408.90 408.90 0.00
09-10
MWh 639.80 600.00 39.80
10-11
MWh 683.00 600.00 83.00
11-12
MWh 567.70 567.70 0.00
12-13
MWh 602.50 600.00 2.50
13-14
MWh 433.50 433.50 0.00
14-15
MWh 557.10 557.10 0.00
15-16
MWh 915.70 600.00 315.70
16-17
MWh 956.20 600.00 356.20
17-18
MWh 648.40 600.00 48.40
18-19
MWh 313.00 313.00 0.00
19-20
MWh 518.30 518.30 0.00
20-21
MWh 1 045.30 600.00 445.30
21-22
MWh 1 088.00 600.00 488.00
22-23
MWh 1 088.00 600.00 488.00
23-24
MWh 1 088.00 600.00 488.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 1 088.00 600.00 488.00
Suma 12 135.70 9 352.60 2 783.10

Kurier TGE