Przepływy

Legenda
PLA_SE Przepływy ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Przepływy ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Przepływy ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Przepływy ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Przepływy z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Przepływy z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Pn. 23/07 PL_PLA PL_SE4 PL_LT
00-01
MWh 792.00 300.00 492.00
01-02
MWh 792.00 300.00 492.00
02-03
MWh 785.00 293.00 492.00
03-04
MWh 771.00 279.00 492.00
04-05
MWh 768.00 276.00 492.00
05-06
MWh 792.00 300.00 492.00
06-07
MWh 133.00 0.00 133.00
07-08
MWh 87.00 0.00 87.00
08-09
MWh 0.00 0.00 0.00
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 119.90 0.00 119.90
23-24
MWh 600.00 300.00 300.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 792.00 300.00 492.00
Suma 5 639.90 2 048.00 3 591.90Import

Pn. 23/07 PLA_PL SE4_PL LT_PL
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 0.00 0.00 0.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 269.10 269.10 0.00
09-10
MWh 552.80 552.80 0.00
10-11
MWh 440.10 440.10 0.00
11-12
MWh 600.00 600.00 0.00
12-13
MWh 600.00 600.00 0.00
13-14
MWh 651.30 600.00 51.30
14-15
MWh 600.00 600.00 0.00
15-16
MWh 600.00 600.00 0.00
16-17
MWh 600.00 600.00 0.00
17-18
MWh 38.90 38.90 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 0.00 0.00 0.00
23-24
MWh 0.00 0.00 0.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 651.30 600.00 51.30
Suma 4 952.20 4 900.90 51.30

Kurier TGE