Przepływy

Legenda
PLA_SE Przepływy ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Przepływy ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Przepływy ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Przepływy ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Przepływy z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Przepływy z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

So. 24/03 PL_PLA PL_SE4 PL_LT
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 254.00 254.00 0.00
03-04
MWh 343.70 300.00 43.70
04-05
MWh 389.10 300.00 89.10
05-06
MWh 252.00 252.00 0.00
06-07
MWh 0.00 0.00 0.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 0.00 0.00 0.00
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 0.00 0.00 0.00
23-24
MWh 0.00 0.00 0.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 389.10 300.00 89.10
Suma 1 238.80 1 106.00 132.80Import

So. 24/03 PLA_PL SE4_PL LT_PL
00-01
MWh 214.60 53.00 161.60
01-02
MWh 25.10 0.00 25.10
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 31.30 31.30 0.00
07-08
MWh 545.10 545.10 0.00
08-09
MWh 1 088.00 600.00 488.00
09-10
MWh 1 088.00 600.00 488.00
10-11
MWh 1 088.00 600.00 488.00
11-12
MWh 1 088.00 600.00 488.00
12-13
MWh 1 088.00 600.00 488.00
13-14
MWh 1 088.00 600.00 488.00
14-15
MWh 1 088.00 600.00 488.00
15-16
MWh 1 088.00 600.00 488.00
16-17
MWh 1 043.70 600.00 443.70
17-18
MWh 1 088.00 600.00 488.00
18-19
MWh 1 088.00 600.00 488.00
19-20
MWh 1 088.00 600.00 488.00
20-21
MWh 1 088.00 600.00 488.00
21-22
MWh 1 088.00 600.00 488.00
22-23
MWh 683.60 195.60 488.00
23-24
MWh 177.20 0.00 177.20
Min 0.00 0.00 0.00
Max 1 088.00 600.00 488.00
Suma 16 864.60 9 225.00 7 639.60

Kurier TGE