Przepływy

Legenda
PLA_SE Przepływy ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Przepływy ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Przepływy ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Przepływy ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Przepływy z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Przepływy z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Pn. 23/01 PL_PLA PL_SE4 PL_LT
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 0.00 0.00 18.80
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 0.00 0.00 0.00
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 0.00 0.00 0.00
23-24
MWh 0.00 0.00 0.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 0.00 0.00 18.80
Suma 0.00 0.00 18.80Import

Pn. 23/01 PLA_PL SE4_PL LT_PL
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 212.20 231.00 0.00
07-08
MWh 462.00 462.00 0.00
08-09
MWh 600.00 600.00 0.00
09-10
MWh 633.50 600.00 33.50
10-11
MWh 867.20 600.00 267.20
11-12
MWh 902.00 600.00 302.00
12-13
MWh 898.30 600.00 298.30
13-14
MWh 920.90 600.00 320.90
14-15
MWh 666.30 600.00 66.30
15-16
MWh 600.00 600.00 0.00
16-17
MWh 672.40 600.00 72.40
17-18
MWh 686.10 600.00 86.10
18-19
MWh 600.00 600.00 0.00
19-20
MWh 635.60 600.00 35.60
20-21
MWh 727.40 600.00 127.40
21-22
MWh 1 088.00 600.00 488.00
22-23
MWh 1 088.00 600.00 488.00
23-24
MWh 1 088.00 600.00 488.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 1 088.00 600.00 488.00
Suma 13 347.90 10 293.00 3 073.70

Kurier TGE