Przepływy

Legenda
PLA_SE Przepływy ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Przepływy ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Przepływy ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Przepływy ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Przepływy z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Przepływy z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

N. 20/08 PL_PLA PL_SE4 PL_LT
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 72.00
05-06
MWh 0.00 0.00 304.00
06-07
MWh 0.00 0.00 134.00
07-08
MWh 0.00 0.00 0.00
08-09
MWh 0.00 0.00 0.00
09-10
MWh 0.00 0.00 0.00
10-11
MWh 0.00 0.00 0.00
11-12
MWh 0.00 0.00 0.00
12-13
MWh 0.00 0.00 0.00
13-14
MWh 0.00 0.00 0.00
14-15
MWh 0.00 0.00 0.00
15-16
MWh 0.00 0.00 0.00
16-17
MWh 0.00 0.00 0.00
17-18
MWh 0.00 0.00 0.00
18-19
MWh 0.00 0.00 0.00
19-20
MWh 0.00 0.00 0.00
20-21
MWh 0.00 0.00 0.00
21-22
MWh 0.00 0.00 0.00
22-23
MWh 0.00 0.00 0.00
23-24
MWh 0.00 0.00 0.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 0.00 0.00 304.00
Suma 0.00 0.00 510.00



Import

N. 20/08 PLA_PL SE4_PL LT_PL
00-01
MWh 1 088.00 600.00 488.00
01-02
MWh 912.00 600.00 312.00
02-03
MWh 669.00 600.00 69.00
03-04
MWh 616.00 600.00 16.00
04-05
MWh 528.00 600.00 0.00
05-06
MWh 296.00 600.00 0.00
06-07
MWh 384.00 518.00 0.00
07-08
MWh 1 066.00 600.00 466.00
08-09
MWh 860.30 600.00 260.30
09-10
MWh 842.50 600.00 242.50
10-11
MWh 847.40 600.00 247.40
11-12
MWh 866.80 600.00 266.80
12-13
MWh 865.00 600.00 265.00
13-14
MWh 870.20 600.00 270.20
14-15
MWh 846.00 600.00 246.00
15-16
MWh 865.40 600.00 265.40
16-17
MWh 854.80 600.00 254.80
17-18
MWh 842.30 600.00 242.30
18-19
MWh 822.50 600.00 222.50
19-20
MWh 749.40 600.00 149.40
20-21
MWh 669.80 600.00 69.80
21-22
MWh 805.70 600.00 205.70
22-23
MWh 1 073.50 600.00 473.50
23-24
MWh 1 088.00 600.00 488.00
Min 296.00 518.00 0.00
Max 1 088.00 600.00 488.00
Suma 19 328.60 14 318.00 5 520.60

Kurier TGE