RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Prawa MajątkoweNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh PLN/MWh
OZE_11-17 52.00 -7.13 - - 0.00 0.00 0.00 53.02 52.50 202.00
OZE_05-18 53.25 -2.10 52.00 55.00 21 000.00 21.00 10.00 55.00 52.00 267.00
OZE_11-18 48.95 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 53.00
OZE_05-19 36.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 60.00 27.00
Suma 21 000.00 21.00 10.00

Kurier TGE