RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Prawa MajątkoweNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh PLN/MWh
OZE_11-17 37.50 -9.64 37.50 37.50 2 000.00 2.00 1.00 38.75 37.50 214.00
OZE_05-18 38.00 -3.80 38.00 38.00 2 000.00 2.00 1.00 39.00 38.00 278.00
OZE_11-18 42.50 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 53.00
OZE_05-19 56.75 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 65.00 27.00
Suma 4 000.00 4.00 2.00

Kurier TGE