RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Prawa MajątkoweNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh PLN/MWh
OZE_05-18 44.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 39.00 49.00 277.00
OZE_11-18 44.75 0.27 - - 0.00 0.00 0.00 40.25 49.25 57.00
OZE_05-19 56.75 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 75.00 27.00
OZE_11-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
Suma 0.00 0.00 0.00

Kurier TGE