RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Prawa MajątkoweNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh PLN/MWh
OZE_11-17 30.90 1.31 - - 0.00 0.00 0.00 32.50 30.30 127.00
OZE_05-18 31.25 5.40 - - 0.00 0.00 0.00 32.60 30.70 168.00
OZE_11-18 25.59 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 28.85 - 53.00
OZE_05-19 23.33 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 29.00 - 25.00
Suma 0.00 0.00 0.00

Kurier TGE