RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-43-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 216.75 0.00
GAS_BASE_W-44-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-45-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-46-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-11-18 120.94 -2.18 120.00 121.50 81 360.00 113.00 27.00 121.50 120.00 11 705.00
GAS_BASE_M-12-18 121.83 -2.22 121.50 122.10 69 192.00 93.00 20.00 122.10 121.50 11 366.00
GAS_BASE_M-01-19 125.18 -1.74 124.20 125.25 61 008.00 82.00 17.00 125.25 124.50 641.00
GAS_BASE_Q-1-19 124.34 -1.52 124.00 124.50 166 243.00 77.00 18.00 124.50 124.00 5 381.00
GAS_BASE_Q-2-19 108.50 -0.91 - - 0.00 0.00 0.00 105.00 112.00 1.00
GAS_BASE_Q-3-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 111.50 0.00
GAS_BASE_Q-4-19 120.50 -1.74 120.50 120.50 66 270.00 30.00 11.00 120.50 120.50 60.00
GAS_BASE_S-S-19 110.00 -0.68 110.00 110.00 21 960.00 5.00 1.00 110.00 110.00 58.00
GAS_BASE_S-W-19 121.00 -1.02 121.00 121.00 131 760.00 30.00 6.00 121.00 121.00 75.00
GAS_BASE_S-S-20 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_Y-19 114.98 -2.47 114.50 115.50 324 120.00 37.00 14.00 115.50 114.50 4 347.00
GAS_BASE_Y-20 111.00 -0.19 111.00 111.00 43 920.00 5.00 1.00 111.00 110.50 1 115.00
Suma 965 833.00 472.00 115.00

Kurier TGE