RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-39-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 78.00 83.50 0.00
GAS_BASE_W-40-17 76.25 -1.61 - - 0.00 0.00 0.00 75.00 77.50 26.00
GAS_BASE_W-41-17 77.75 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 77.50 23.00
GAS_BASE_W-42-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-10-17 79.71 -0.11 79.50 79.90 25 330.00 34.00 11.00 79.90 79.50 119.00
GAS_BASE_M-11-17 85.42 -0.02 85.30 85.50 15 840.00 22.00 6.00 85.50 85.30 470.00
GAS_BASE_M-12-17 87.95 -0.59 87.75 88.40 22 320.00 30.00 7.00 88.50 87.75 711.00
GAS_BASE_Q-4-17 84.07 -0.72 84.00 84.20 24 299.00 11.00 3.00 84.20 84.00 6 392.00
GAS_BASE_Q-1-18 88.14 -1.06 87.75 88.50 105 791.00 49.00 16.00 88.50 88.00 4 629.00
GAS_BASE_Q-2-18 80.90 0.31 - - 0.00 0.00 0.00 80.50 81.00 84.00
GAS_BASE_Q-3-18 79.88 0.10 - - 0.00 0.00 0.00 79.75 80.00 58.00
GAS_BASE_S-W-17 86.00 -0.64 86.00 86.00 43 680.00 10.00 3.00 86.00 86.00 2 920.00
GAS_BASE_S-S-18 80.00 0.00 80.00 80.00 21 960.00 5.00 1.00 80.00 79.90 154.00
GAS_BASE_S-W-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 87.00 - 0.00
GAS_BASE_Y-18 84.41 -0.21 84.00 84.60 236 520.00 27.00 11.00 84.60 84.00 2 965.00
GAS_BASE_Y-19 86.50 -0.16 86.50 86.50 131 400.00 15.00 4.00 86.50 86.50 375.00
Suma 627 140.00 203.00 62.00

Kurier TGE