RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-47-17 90.04 -0.38 90.00 90.20 5 040.00 30.00 5.00 90.00 89.00 42.00
GAS_BASE_W-48-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 87.05 90.95 0.00
GAS_BASE_W-49-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-50-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-12-17 89.63 -1.54 89.60 90.00 87 048.00 117.00 19.00 90.00 89.60 13 342.00
GAS_BASE_M-01-18 90.99 -0.96 90.95 91.00 31 992.00 43.00 7.00 91.00 90.99 1 686.00
GAS_BASE_M-02-18 90.99 -0.88 90.95 91.00 38 976.00 58.00 9.00 91.00 90.95 413.00
GAS_BASE_Q-1-18 89.48 -0.98 89.45 89.50 53 975.00 25.00 8.00 89.50 89.35 8 177.00
GAS_BASE_Q-2-18 82.38 -0.15 - - 0.00 0.00 0.00 80.25 84.50 102.00
GAS_BASE_Q-3-18 81.50 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 81.00 83.00 71.00
GAS_BASE_Q-4-18 93.00 0.00 93.00 93.00 117 077.00 53.00 8.00 93.00 93.00 891.00
GAS_BASE_S-S-18 81.50 -1.15 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 83.00 251.00
GAS_BASE_S-W-18 93.15 0.00 93.15 93.15 218 400.00 50.00 5.00 93.15 93.15 1 640.00
GAS_BASE_S-S-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 79.00 - 0.00
GAS_BASE_Y-18 86.77 -0.33 86.75 86.83 105 120.00 12.00 4.00 86.83 86.75 3 527.00
GAS_BASE_Y-19 88.75 -0.06 88.75 88.75 8 760.00 1.00 1.00 89.00 88.75 582.00
Suma 666 388.00 389.00 66.00

Kurier TGE