RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-31-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 67.00 69.95 0.00
GAS_BASE_W-32-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 64.00 70.00 0.00
GAS_BASE_W-33-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-34-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-08-17 69.31 -1.03 69.15 69.50 19 344.00 26.00 6.00 69.50 69.10 4 564.00
GAS_BASE_M-09-17 70.22 -0.68 69.75 70.45 7 920.00 11.00 3.00 70.45 70.15 4 562.00
GAS_BASE_M-10-17 72.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 71.50 72.50 18.00
GAS_BASE_Q-4-17 76.45 -0.82 76.30 76.50 88 360.00 40.00 10.00 76.75 76.30 5 808.00
GAS_BASE_Q-1-18 78.95 -1.36 78.75 79.20 64 770.00 30.00 5.00 79.20 78.75 2 035.00
GAS_BASE_Q-2-18 74.50 -1.17 - - 0.00 0.00 0.00 73.50 75.50 9.00
GAS_BASE_Q-3-18 73.50 -1.84 - - 0.00 0.00 0.00 72.50 74.50 1.00
GAS_BASE_S-W-17 77.59 -1.27 77.50 77.75 174 720.00 40.00 6.00 77.85 77.50 2 282.00
GAS_BASE_S-S-18 74.48 0.99 - - 0.00 0.00 0.00 74.00 74.90 15.00
GAS_BASE_S-W-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 79.00 - 0.00
GAS_BASE_Y-18 78.08 -0.61 78.00 78.25 367 920.00 42.00 13.00 78.25 78.00 1 949.00
GAS_BASE_Y-19 80.88 -1.12 - - 0.00 0.00 0.00 80.50 81.25 123.00
Suma 723 034.00 189.00 43.00

Kurier TGE