RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-35-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 105.00 110.95 0.00
GAS_BASE_W-36-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 105.00 110.95 0.00
GAS_BASE_W-37-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-38-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-09-18 109.01 -0.90 108.95 110.00 37 440.00 52.00 15.00 110.00 108.95 5 443.00
GAS_BASE_M-10-18 110.00 0.00 110.00 110.00 3 725.00 5.00 1.00 110.00 110.00 25.00
GAS_BASE_M-11-18 115.88 0.11 - - 0.00 0.00 0.00 115.00 116.75 101.00
GAS_BASE_Q-4-18 114.26 -0.98 114.00 114.60 72 897.00 33.00 9.00 114.60 114.00 5 708.00
GAS_BASE_Q-1-19 115.97 -0.67 115.95 116.00 47 498.00 22.00 5.00 116.00 115.95 1 161.00
GAS_BASE_Q-2-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 96.00 103.00 0.00
GAS_BASE_Q-3-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 94.00 100.00 0.00
GAS_BASE_S-W-18 115.26 -0.41 115.25 115.30 26 208.00 6.00 4.00 115.30 115.20 2 613.00
GAS_BASE_S-S-19 97.50 -0.64 - - 0.00 0.00 0.00 97.00 98.00 38.00
GAS_BASE_S-W-19 105.40 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 107.00 - 5.00
GAS_BASE_Y-19 104.92 -1.04 104.75 106.00 455 520.00 52.00 18.00 106.00 104.75 2 747.00
GAS_BASE_Y-20 100.48 -1.25 - - 0.00 0.00 0.00 100.50 100.75 677.00
Suma 643 288.00 170.00 52.00

Kurier TGE