RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-51-18 106.00 1.44 106.00 106.00 336.00 2.00 1.00 106.00 106.00 102.00
GAS_BASE_W-52-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 99.00 107.95 0.00
GAS_BASE_W-01-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-02-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-01-19 111.67 0.83 111.50 112.00 6 696.00 9.00 6.00 112.00 111.25 2 717.00
GAS_BASE_M-02-19 113.50 2.02 113.50 113.50 3 360.00 5.00 3.00 113.50 112.50 991.00
GAS_BASE_M-03-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 111.50 0.00
GAS_BASE_Q-1-19 112.50 1.46 112.50 112.50 15 113.00 7.00 5.00 112.50 111.75 6 410.00
GAS_BASE_Q-2-19 102.25 1.19 - - 0.00 0.00 0.00 101.00 103.00 116.00
GAS_BASE_Q-3-19 97.21 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 102.00 1.00
GAS_BASE_Q-4-19 111.50 0.56 111.50 111.50 13 254.00 6.00 3.00 111.50 111.50 834.00
GAS_BASE_S-S-19 100.13 1.01 - - 0.00 0.00 0.00 98.50 101.30 80.00
GAS_BASE_S-W-19 112.50 1.58 112.50 112.50 4 392.00 1.00 1.00 112.50 112.00 915.00
GAS_BASE_S-S-20 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 100.00 0.00
GAS_BASE_Y-19 106.50 1.45 106.50 106.50 289 080.00 33.00 12.00 106.55 105.50 4 953.00
GAS_BASE_Y-20 103.50 1.99 103.50 103.50 8 784.00 1.00 1.00 103.50 103.50 1 291.00
Suma 341 015.00 64.00 32.00

Kurier TGE