RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-27-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-28-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-29-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-30-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-07-17 70.08 1.15 70.00 70.15 2 232.00 3.00 2.00 70.15 69.75 456.00
GAS_BASE_M-08-17 70.35 1.22 70.35 70.35 2 232.00 3.00 1.00 70.35 70.20 79.00
GAS_BASE_M-09-17 71.25 0.17 71.25 71.25 7 200.00 10.00 1.00 71.25 71.50 196.00
GAS_BASE_Q-3-17 70.48 1.13 70.40 70.50 52 992.00 24.00 5.00 70.50 70.60 4 031.00
GAS_BASE_Q-4-17 76.50 0.04 76.50 76.50 75 106.00 34.00 8.00 76.50 76.50 5 239.00
GAS_BASE_Q-1-18 79.00 0.32 79.00 79.00 64 770.00 30.00 4.00 79.00 79.00 1 114.00
GAS_BASE_Q-2-18 73.50 -1.34 - - 0.00 0.00 0.00 72.00 75.00 1.00
GAS_BASE_S-W-17 77.75 0.19 77.75 77.75 109 200.00 25.00 5.00 77.75 77.75 1 783.00
GAS_BASE_S-S-18 73.25 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 71.50 75.00 10.00
GAS_BASE_S-W-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 76.00 - 0.00
GAS_BASE_Y-18 77.00 0.00 77.00 77.00 43 800.00 5.00 1.00 77.00 77.25 1 513.00
GAS_BASE_Y-19 80.00 0.00 80.00 80.00 43 800.00 5.00 2.00 80.00 80.00 102.00
Suma 401 332.00 139.00 29.00

Kurier TGE