RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-47-18 124.42 2.19 123.75 124.50 243 264.00 1 448.00 34.00 124.50 123.75 1 983.00
GAS_BASE_W-48-18 125.00 1.42 125.00 125.00 8 400.00 50.00 2.00 125.00 124.50 54.00
GAS_BASE_W-49-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-50-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-12-18 122.20 1.26 121.50 122.25 113 088.00 152.00 42.00 122.25 121.50 13 208.00
GAS_BASE_M-01-19 124.40 1.14 123.50 124.50 27 528.00 37.00 10.00 124.50 123.50 1 927.00
GAS_BASE_M-02-19 124.00 0.04 124.00 124.00 28 896.00 43.00 13.00 124.00 124.00 379.00
GAS_BASE_Q-1-19 123.69 1.56 122.00 124.25 25 908.00 12.00 4.00 124.25 122.00 6 065.00
GAS_BASE_Q-2-19 103.63 -0.91 - - 0.00 0.00 0.00 99.00 108.25 13.00
GAS_BASE_Q-3-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 98.00 106.00 0.00
GAS_BASE_Q-4-19 116.00 1.33 116.00 116.00 2 209.00 1.00 1.00 116.00 115.50 589.00
GAS_BASE_S-S-19 103.00 0.61 103.00 103.00 4 392.00 1.00 1.00 101.00 103.00 67.00
GAS_BASE_S-W-19 115.38 1.27 - - 0.00 0.00 0.00 114.50 116.25 599.00
GAS_BASE_S-S-20 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_Y-19 112.04 1.71 112.00 112.06 26 280.00 3.00 3.00 112.06 111.50 4 704.00
GAS_BASE_Y-20 105.13 1.09 105.00 105.25 17 568.00 2.00 2.00 105.25 105.00 1 232.00
Suma 497 533.00 1 749.00 112.00

Kurier TGE