RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-04-19 108.70 1.41 108.50 108.76 252 672.00 1 504.00 20.00 108.76 108.50 2 952.00
GAS_BASE_W-05-19 109.50 4.29 109.50 109.50 3 192.00 19.00 2.00 109.50 109.00 21.00
GAS_BASE_W-06-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-07-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-02-19 108.00 0.96 107.50 108.01 44 352.00 66.00 17.00 108.01 107.50 14 827.00
GAS_BASE_M-03-19 105.47 1.02 105.20 105.50 15 603.00 21.00 10.00 105.50 105.15 11 889.00
GAS_BASE_M-04-19 103.72 0.70 103.00 104.00 23 040.00 32.00 9.00 104.00 103.00 407.00
GAS_BASE_Q-2-19 100.50 1.52 100.50 100.50 2 184.00 1.00 1.00 100.20 100.00 5 294.00
GAS_BASE_Q-3-19 98.75 1.54 - - 0.00 0.00 0.00 97.75 99.75 5 133.00
GAS_BASE_Q-4-19 109.50 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 107.00 112.00 5 916.00
GAS_BASE_Q-1-20 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 111.50 115.00 0.00
GAS_BASE_S-S-19 99.43 0.84 - - 0.00 0.00 0.00 99.40 99.50 88.00
GAS_BASE_S-W-19 112.00 1.36 - - 0.00 0.00 0.00 111.50 112.50 926.00
GAS_BASE_S-S-20 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_Y-20 102.00 1.11 102.00 102.00 17 568.00 2.00 2.00 102.05 102.25 1 364.00
GAS_BASE_Y-21 101.00 -1.22 101.00 101.00 17 520.00 2.00 2.00 101.00 101.70 17.00
Suma 376 131.00 1 647.00 63.00

Kurier TGE