RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-13-18 89.50 0.58 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 99.00 25.00
GAS_BASE_W-14-18 89.99 -2.18 89.99 89.99 336.00 2.00 1.00 89.99 91.45 32.00
GAS_BASE_W-15-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 89.99 0.00
GAS_BASE_W-16-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 89.99 0.00
GAS_BASE_M-04-18 86.96 0.38 86.80 87.20 47 520.00 66.00 16.00 87.10 86.80 4 103.00
GAS_BASE_M-05-18 83.50 0.57 83.50 83.50 20 832.00 28.00 7.00 83.70 83.50 1 390.00
GAS_BASE_M-06-18 81.63 0.57 - - 0.00 0.00 0.00 81.50 82.00 191.00
GAS_BASE_Q-2-18 84.27 0.52 84.20 84.30 50 232.00 23.00 11.00 84.30 84.20 3 911.00
GAS_BASE_Q-3-18 80.20 -0.43 - - 0.00 0.00 0.00 79.00 81.40 3 677.00
GAS_BASE_Q-4-18 89.50 1.15 89.50 89.50 15 463.00 7.00 3.00 89.50 89.50 4 957.00
GAS_BASE_Q-1-19 90.75 1.11 - - 0.00 0.00 0.00 90.50 91.00 17.00
GAS_BASE_S-S-18 82.75 0.91 - - 0.00 0.00 0.00 82.00 82.75 273.00
GAS_BASE_S-W-18 90.00 0.56 90.00 90.00 52 416.00 12.00 3.00 90.00 90.00 2 053.00
GAS_BASE_S-S-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_Y-19 82.95 0.97 82.95 82.95 35 040.00 4.00 1.00 82.95 82.50 802.00
GAS_BASE_Y-20 82.00 1.11 82.00 82.00 17 568.00 2.00 1.00 81.75 82.00 50.00
Suma 239 407.00 144.00 43.00

Kurier TGE