RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-08-19 88.00 - 88.00 88.00 1 512.00 9.00 2.00 88.00 88.00 9.00
GAS_BASE_W-09-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 88.00 0.00
GAS_BASE_W-10-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-11-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-03-19 85.33 -0.83 84.75 85.40 53 496.00 72.00 24.00 85.40 85.00 12 585.00
GAS_BASE_M-04-19 85.77 -0.15 85.65 85.80 25 920.00 36.00 9.00 85.80 85.10 1 055.00
GAS_BASE_M-05-19 85.45 -0.64 85.40 85.50 3 720.00 5.00 2.00 85.50 85.40 13.00
GAS_BASE_Q-2-19 85.00 -0.45 85.00 85.00 19 656.00 9.00 3.00 85.00 85.00 5 363.00
GAS_BASE_Q-3-19 85.43 -0.95 - - 0.00 0.00 0.00 84.75 85.50 5 140.00
GAS_BASE_Q-4-19 101.73 -0.12 101.50 101.90 30 926.00 14.00 4.00 101.75 101.75 6 008.00
GAS_BASE_Q-1-20 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 102.00 105.75 0.00
GAS_BASE_S-S-19 81.50 -4.12 81.50 81.50 17 568.00 4.00 1.00 83.50 81.50 103.00
GAS_BASE_S-W-19 103.85 0.10 103.85 103.85 26 352.00 6.00 2.00 103.85 103.85 935.00
GAS_BASE_S-S-20 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 97.00 0.00
GAS_BASE_Y-20 97.90 -1.11 97.75 98.00 105 408.00 12.00 5.00 98.00 97.75 1 434.00
GAS_BASE_Y-21 96.75 -0.77 96.75 96.75 26 280.00 3.00 2.00 96.75 97.00 45.00
Suma 310 838.00 170.00 54.00

Kurier TGE