RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-13-19 73.48 4.97 72.95 74.00 1 503.00 9.00 2.00 74.00 70.00 11.00
GAS_BASE_W-14-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 64.00 70.00 0.00
GAS_BASE_W-15-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-16-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-04-19 70.02 -2.08 69.70 70.50 15 840.00 22.00 10.00 70.50 69.70 2 242.00
GAS_BASE_M-05-19 69.63 -2.21 69.50 69.75 3 720.00 5.00 2.00 69.75 69.90 85.00
GAS_BASE_M-06-19 70.00 -1.89 70.00 70.00 720.00 1.00 1.00 70.00 70.00 28.00
GAS_BASE_Q-2-19 69.20 -3.08 67.00 70.00 13 104.00 6.00 4.00 70.00 67.00 5 560.00
GAS_BASE_Q-3-19 70.92 -2.53 70.75 71.25 8 832.00 4.00 3.00 71.25 70.75 5 260.00
GAS_BASE_Q-4-19 87.91 -1.55 87.85 88.25 125 913.00 57.00 17.00 88.25 87.85 6 483.00
GAS_BASE_Q-1-20 91.75 -0.65 - - 0.00 0.00 0.00 91.50 91.50 70.00
GAS_BASE_S-S-19 70.68 -2.68 70.50 70.80 26 352.00 6.00 3.00 70.80 70.50 149.00
GAS_BASE_S-W-19 89.79 -1.10 89.25 89.90 180 072.00 41.00 15.00 89.90 89.50 1 176.00
GAS_BASE_S-S-20 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_Y-20 88.34 -1.14 88.00 88.40 368 928.00 42.00 11.00 88.40 87.95 1 718.00
GAS_BASE_Y-21 90.88 -0.68 90.80 91.00 35 040.00 4.00 4.00 91.00 90.80 92.00
Suma 780 024.00 197.00 72.00

Kurier TGE