RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-04-18 82.88 -1.80 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 85.75 10.00
GAS_BASE_W-05-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 85.75 0.00
GAS_BASE_W-06-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-07-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-02-18 84.36 -1.94 83.60 84.50 92 064.00 137.00 35.00 84.50 83.60 14 551.00
GAS_BASE_M-03-18 81.34 -1.86 81.00 81.55 9 659.00 13.00 6.00 81.55 81.00 12 263.00
GAS_BASE_M-04-18 81.55 -1.79 81.00 81.75 64 800.00 90.00 11.00 81.75 81.00 848.00
GAS_BASE_Q-2-18 78.50 -1.26 78.50 78.50 2 184.00 1.00 1.00 79.51 78.50 3 733.00
GAS_BASE_Q-3-18 79.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 79.00 79.30 3 685.00
GAS_BASE_Q-4-18 88.25 -0.26 - - 0.00 0.00 0.00 88.00 88.50 4 921.00
GAS_BASE_Q-1-19 90.15 -1.58 - - 0.00 0.00 0.00 88.05 92.25 5.00
GAS_BASE_S-S-18 79.48 -0.69 79.45 79.50 35 136.00 8.00 4.00 79.50 79.45 258.00
GAS_BASE_S-W-18 88.78 -0.75 - - 0.00 0.00 0.00 88.05 89.50 2 001.00
GAS_BASE_S-S-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 78.00 84.00 0.00
GAS_BASE_Y-19 84.50 -0.09 84.50 84.50 78 840.00 9.00 5.00 84.50 84.50 652.00
GAS_BASE_Y-20 84.13 -1.26 - - 0.00 0.00 0.00 82.75 85.50 2.00
Suma 282 683.00 258.00 62.00

Kurier TGE