RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-43-17 80.46 0.89 80.25 80.50 6 929.00 41.00 7.00 80.50 80.25 62.00
GAS_BASE_W-44-17 81.89 2.23 81.70 82.10 12 600.00 75.00 4.00 81.80 81.95 78.00
GAS_BASE_W-45-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 82.05 90.00 0.00
GAS_BASE_W-46-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 83.25 90.00 0.00
GAS_BASE_M-11-17 86.22 -0.79 86.20 86.65 99 360.00 138.00 30.00 86.80 86.20 11 023.00
GAS_BASE_M-12-17 88.71 -0.28 88.50 89.80 78 120.00 105.00 20.00 89.80 88.50 11 385.00
GAS_BASE_M-01-18 89.09 -0.85 89.00 89.50 47 616.00 64.00 13.00 89.60 89.00 649.00
GAS_BASE_Q-1-18 87.25 -1.19 87.00 87.60 56 134.00 26.00 5.00 87.60 87.00 7 944.00
GAS_BASE_Q-2-18 79.00 -1.86 79.00 79.00 6 552.00 3.00 1.00 79.00 82.00 102.00
GAS_BASE_Q-3-18 78.00 -1.14 78.00 78.00 6 624.00 3.00 1.00 78.00 79.50 71.00
GAS_BASE_Q-4-18 89.60 -1.14 89.60 89.60 114 868.00 52.00 6.00 89.60 89.60 257.00
GAS_BASE_S-S-18 79.05 -0.69 - - 0.00 0.00 0.00 78.50 79.60 213.00
GAS_BASE_S-W-18 90.00 -0.72 89.50 90.55 253 344.00 58.00 10.00 90.50 89.50 398.00
GAS_BASE_S-S-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 79.00 85.00 0.00
GAS_BASE_Y-18 83.57 -0.92 83.45 84.35 271 560.00 31.00 14.00 84.35 83.45 3 368.00
GAS_BASE_Y-19 85.69 -0.76 85.50 85.90 122 640.00 14.00 4.00 85.90 85.50 566.00
Suma 1 076 347.00 610.00 115.00

Kurier TGE