RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-26-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 45.00 53.50 0.00
GAS_BASE_W-27-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 45.00 54.00 0.00
GAS_BASE_W-28-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-29-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-07-19 50.50 -3.81 - - 0.00 0.00 0.00 49.00 52.00 208.00
GAS_BASE_M-08-19 50.75 -9.38 - - 0.00 0.00 0.00 47.00 54.50 89.00
GAS_BASE_M-09-19 59.35 -4.09 59.00 60.00 6 480.00 9.00 5.00 60.00 59.00 135.00
GAS_BASE_Q-3-19 54.90 -2.40 54.90 54.90 11 040.00 5.00 1.00 54.90 55.20 5 807.00
GAS_BASE_Q-4-19 83.31 -1.99 83.00 84.00 66 270.00 30.00 13.00 84.00 83.20 8 430.00
GAS_BASE_Q-1-20 91.54 -1.50 91.40 92.00 41 477.00 19.00 7.00 92.00 91.50 620.00
GAS_BASE_Q-2-20 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 86.00 0.00
GAS_BASE_S-W-19 87.29 -1.40 87.00 88.00 122 976.00 28.00 6.00 88.00 87.00 1 671.00
GAS_BASE_S-S-20 81.99 - 81.99 81.99 4 392.00 1.00 1.00 82.00 82.25 1.00
GAS_BASE_S-W-20 97.00 - 97.00 97.00 21 840.00 5.00 1.00 97.00 96.95 5.00
GAS_BASE_Y-20 87.14 -0.94 86.75 87.35 325 008.00 37.00 17.00 87.35 86.75 3 568.00
GAS_BASE_Y-21 91.17 -0.90 91.00 91.35 52 560.00 6.00 6.00 91.35 91.00 387.00
Suma 652 043.00 140.00 57.00

Kurier TGE