RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-34-17 72.23 -0.34 - - 0.00 0.00 0.00 69.00 75.45 10.00
GAS_BASE_W-35-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 69.30 75.45 0.00
GAS_BASE_W-36-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-37-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-09-17 75.03 -0.23 75.00 75.10 33 120.00 46.00 6.00 75.00 75.00 5 173.00
GAS_BASE_M-10-17 76.90 -0.06 - - 0.00 0.00 0.00 76.50 76.80 48.00
GAS_BASE_M-11-17 81.50 0.12 - - 0.00 0.00 0.00 81.00 82.00 50.00
GAS_BASE_Q-4-17 80.20 0.36 80.00 80.55 24 299.00 11.00 7.00 80.55 80.50 6 241.00
GAS_BASE_Q-1-18 84.00 0.12 84.00 84.00 136 017.00 63.00 12.00 84.00 84.00 3 405.00
GAS_BASE_Q-2-18 77.88 0.82 - - 0.00 0.00 0.00 77.25 78.50 21.00
GAS_BASE_Q-3-18 77.00 0.65 - - 0.00 0.00 0.00 76.50 77.50 7.00
GAS_BASE_S-W-17 81.73 0.22 - - 0.00 0.00 0.00 81.00 82.35 2 875.00
GAS_BASE_S-S-18 77.35 0.13 77.35 77.35 21 960.00 5.00 1.00 77.35 77.35 55.00
GAS_BASE_S-W-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_Y-18 81.50 -0.24 81.50 81.50 148 920.00 17.00 12.00 81.50 81.50 2 432.00
GAS_BASE_Y-19 83.65 0.24 83.65 83.65 43 800.00 5.00 2.00 83.65 83.65 186.00
Suma 408 116.00 147.00 40.00

Kurier TGE