RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-30-18 102.00 0.99 102.00 102.00 672.00 4.00 1.00 103.50 102.00 10.00
GAS_BASE_W-31-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 95.00 104.00 0.00
GAS_BASE_W-32-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-33-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-08-18 102.23 0.01 102.00 102.60 32 736.00 44.00 15.00 102.60 102.10 4 574.00
GAS_BASE_M-09-18 103.97 -0.03 103.90 104.10 43 200.00 60.00 12.00 104.10 104.00 4 647.00
GAS_BASE_M-10-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 106.00 0.00
GAS_BASE_Q-4-18 107.50 -0.54 - - 0.00 0.00 0.00 107.10 108.00 5 596.00
GAS_BASE_Q-1-19 109.53 -0.34 109.30 110.00 71 247.00 33.00 9.00 109.90 109.30 863.00
GAS_BASE_Q-2-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 92.00 - 0.00
GAS_BASE_Q-3-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 90.00 - 0.00
GAS_BASE_S-W-18 108.43 -0.69 - - 0.00 0.00 0.00 107.75 109.10 2 547.00
GAS_BASE_S-S-19 94.25 1.07 - - 0.00 0.00 0.00 91.00 97.50 29.00
GAS_BASE_S-W-19 111.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 103.00 - 5.00
GAS_BASE_Y-19 100.56 0.60 100.25 100.75 499 320.00 57.00 16.00 100.75 100.25 2 041.00
GAS_BASE_Y-20 96.97 0.34 96.90 97.00 131 760.00 15.00 3.00 97.00 97.00 566.00
Suma 778 935.00 213.00 56.00

Kurier TGE