RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-22-18 103.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 100.50 - 4.00
GAS_BASE_W-23-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-24-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-25-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-06-18 104.05 0.48 104.00 104.85 51 840.00 72.00 17.00 104.85 104.00 4 772.00
GAS_BASE_M-07-18 104.63 0.61 104.50 105.00 11 160.00 15.00 4.00 105.00 105.00 211.00
GAS_BASE_M-08-18 104.50 0.97 104.50 104.50 3 720.00 5.00 1.00 104.50 106.20 30.00
GAS_BASE_Q-3-18 104.52 1.01 104.40 104.75 52 992.00 24.00 7.00 104.75 104.90 3 969.00
GAS_BASE_Q-4-18 111.75 0.71 111.50 112.00 33 135.00 15.00 4.00 112.00 111.50 5 268.00
GAS_BASE_Q-1-19 113.99 0.65 113.90 114.05 53 975.00 25.00 7.00 114.05 113.90 117.00
GAS_BASE_Q-2-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 95.00 102.00 0.00
GAS_BASE_S-W-18 112.56 0.34 112.50 112.75 69 888.00 16.00 4.00 112.75 112.50 2 201.00
GAS_BASE_S-S-19 96.00 0.28 - - 0.00 0.00 0.00 92.00 100.00 0.00
GAS_BASE_S-W-19 111.00 - 111.00 111.00 21 960.00 5.00 2.00 111.00 111.00 5.00
GAS_BASE_Y-19 103.93 0.93 103.50 104.40 306 600.00 35.00 12.00 104.35 104.00 1 234.00
GAS_BASE_Y-20 99.83 1.37 99.75 100.00 87 840.00 10.00 3.00 100.00 99.75 201.00
Suma 693 110.00 222.00 61.00

Kurier TGE