RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-39-18 129.35 -1.07 129.00 130.00 94 416.00 562.00 18.00 130.00 129.00 736.00
GAS_BASE_W-40-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 120.00 130.00 0.00
GAS_BASE_W-41-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-42-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-10-18 126.98 -2.32 126.00 128.00 9 685.00 13.00 5.00 128.00 127.25 154.00
GAS_BASE_M-11-18 132.79 -1.64 132.00 133.25 61 920.00 86.00 14.00 133.25 132.40 1 160.00
GAS_BASE_M-12-18 133.77 -1.64 133.00 134.25 69 936.00 94.00 15.00 134.25 133.50 1 179.00
GAS_BASE_Q-4-18 131.56 -1.42 131.25 131.75 88 360.00 40.00 8.00 131.75 131.25 6 286.00
GAS_BASE_Q-1-19 133.60 -1.68 133.00 134.00 90 678.00 42.00 11.00 134.00 133.00 1 808.00
GAS_BASE_Q-2-19 111.00 -0.22 - - 0.00 0.00 0.00 104.00 118.00 1.00
GAS_BASE_Q-3-19 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 102.00 115.00 0.00
GAS_BASE_S-W-18 132.31 -0.89 131.75 132.50 65 520.00 15.00 6.00 132.50 131.75 2 825.00
GAS_BASE_S-S-19 109.75 -0.23 - - 0.00 0.00 0.00 103.00 116.50 40.00
GAS_BASE_S-W-19 122.25 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 122.25 - 5.00
GAS_BASE_Y-19 120.68 -0.67 120.25 121.00 367 920.00 42.00 10.00 121.00 120.25 3 875.00
GAS_BASE_Y-20 110.57 -0.83 110.50 110.60 114 192.00 13.00 3.00 110.60 110.50 963.00
Suma 962 627.00 907.00 90.00

Kurier TGE