Intra Day Market

Legend
Prices (MWh) Weighted average price of transactions on the trading session for particular hours.
Volumes (MWh) Total volume of transactions on the trading session for particular hours.
Delivery date (MWh) Odpowiada dobie gazowej w rozumieniu IRiESPg i oznacza kolejne godziny począwszy od godziny 06:00 dnia bieżącego do godziny 06:00 dnia następnego, w których gaz zakontraktowany na giełdzie w Dniu Obrotu zostanie dostarczony lub odebrany.


Wed. 21/02 Thu. 22/02 Fri. 23/02 Sat. 24/02 Sun. 25/02 Mon. 26/02 Tue. 27/02
6-7
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
7-8
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
8-9
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
9-10
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
10-11
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
11-12
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
12-13
PLN/MWh - 98.50 - - - - 117.25
MWh - 22.00 - - - - 680.00
13-14
PLN/MWh - 98.73 109.75 - 118.00 - 117.60
MWh - 1 488.00 47.00 - 4 025.00 - 763.00
14-15
PLN/MWh 92.89 98.85 108.64 117.00 119.99 127.93 121.04
MWh 28 422.00 942.00 4 360.00 5.00 14 331.00 1 680.00 14 198.00
15-16
PLN/MWh 93.47 99.43 109.52 116.19 119.85 124.82 120.83
MWh 13 938.00 2 502.00 2 369.00 2 096.00 4 680.00 11 137.00 6 008.00
16-17
PLN/MWh 93.18 100.13 106.96 116.77 121.86 124.65 123.28
MWh 8 312.00 6 977.00 3 522.00 3 640.00 4 864.00 6 130.00 19 830.00
17-18
PLN/MWh 94.00 100.73 106.55 116.96 123.25 123.56 123.34
MWh 5 519.00 1 340.00 2 353.00 1 323.00 4 740.00 3 724.00 12 636.00
18-19
PLN/MWh 95.87 98.77 107.65 116.55 125.02 123.66 119.53
MWh 1 266.00 381.00 2 128.00 732.00 1 125.00 1 999.00 1 330.00
19-20
PLN/MWh 92.00 102.00 - 117.00 126.00 - 119.42
MWh 200.00 498.00 - 1 016.00 26.00 - 1 300.00
20-21
PLN/MWh 92.00 105.00 103.00 - - - 119.42
MWh 200.00 22.00 300.00 - - - 1 300.00
21-22
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 119.42
MWh 200.00 22.00 - - - - 1 300.00
22-23
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - 125.50 119.42
MWh 200.00 22.00 - - - 90.00 1 300.00
23-24
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - 125.50 119.42
MWh 200.00 22.00 - - - 200.00 1 300.00
24-1
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.72
MWh 200.00 22.00 - - - - 900.00
1-2
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.72
MWh 200.00 22.00 - - - - 900.00
2-3
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.72
MWh 200.00 22.00 - - - - 900.00
3-4
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.71
MWh 200.00 22.00 - - - - 877.00
4-5
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.69
MWh 200.00 22.00 - - - - 800.00
5-6
PLN/MWh 92.00 105.00 - - - - 118.50
MWh 200.00 22.00 - - - - 700.00
Total volume 59 657.00 14 370.00 15 079.00 8 812.00 33 791.00 24 960.00 67 022.00

Newsletter TGE