Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Wt. data dostawy: 30/05
TGeBase
PLN/MWh 173.98
MWh 63 345.20
0-1
PLN/MWh 138.77
MWh 2 241.10
1-2
PLN/MWh 137.31
MWh 1 881.90
2-3
PLN/MWh 134.16
MWh 1 915.30
3-4
PLN/MWh 134.34
MWh 1 854.50
4-5
PLN/MWh 134.05
MWh 1 948.10
5-6
PLN/MWh 137.14
MWh 1 853.80
6-7
PLN/MWh 154.45
MWh 2 237.00
7-8
PLN/MWh 190.75
MWh 2 428.50
8-9
PLN/MWh 208.91
MWh 2 900.00
9-10
PLN/MWh 205.93
MWh 3 096.70
10-11
PLN/MWh 207.23
MWh 3 275.90
11-12
PLN/MWh 230.67
MWh 3 235.00
12-13
PLN/MWh 230.51
MWh 3 233.00
13-14
PLN/MWh 227.69
MWh 3 164.40
14-15
PLN/MWh 202.53
MWh 3 172.50
15-16
PLN/MWh 186.36
MWh 3 085.70
16-17
PLN/MWh 185.82
MWh 2 814.70
17-18
PLN/MWh 172.47
MWh 2 592.70
18-19
PLN/MWh 172.31
MWh 2 106.50
19-20
PLN/MWh 172.96
MWh 2 288.90
20-21
PLN/MWh 166.03
MWh 2 814.30
21-22
PLN/MWh 165.58
MWh 3 025.30
22-23
PLN/MWh 147.41
MWh 3 257.80
23-24
PLN/MWh 132.09
MWh 2 921.60

Kurier TGE