Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Cz. data dostawy: 02/03
TGeBase
PLN/MWh 133.00
MWh 62 941.40
0-1
PLN/MWh 126.84
MWh 1 896.10
1-2
PLN/MWh 121.43
MWh 2 109.50
2-3
PLN/MWh 113.76
MWh 2 333.10
3-4
PLN/MWh 111.33
MWh 2 544.60
4-5
PLN/MWh 113.20
MWh 2 508.40
5-6
PLN/MWh 121.58
MWh 2 325.30
6-7
PLN/MWh 134.19
MWh 2 202.70
7-8
PLN/MWh 148.49
MWh 2 373.10
8-9
PLN/MWh 150.48
MWh 2 318.70
9-10
PLN/MWh 146.77
MWh 2 280.60
10-11
PLN/MWh 144.75
MWh 2 325.10
11-12
PLN/MWh 143.37
MWh 2 649.70
12-13
PLN/MWh 139.87
MWh 2 750.50
13-14
PLN/MWh 138.54
MWh 2 855.50
14-15
PLN/MWh 132.93
MWh 2 983.10
15-16
PLN/MWh 132.44
MWh 3 008.70
16-17
PLN/MWh 132.48
MWh 2 618.40
17-18
PLN/MWh 146.16
MWh 2 981.80
18-19
PLN/MWh 157.33
MWh 2 573.50
19-20
PLN/MWh 153.37
MWh 3 135.60
20-21
PLN/MWh 139.31
MWh 2 996.30
21-22
PLN/MWh 127.53
MWh 2 790.60
22-23
PLN/MWh 115.28
MWh 3 011.30
23-24
PLN/MWh 100.48
MWh 3 369.20

Kurier TGE