Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Pn. data dostawy: 23/01
TGeBase
PLN/MWh 178.19
MWh 63 404.10
0-1
PLN/MWh 136.34
MWh 2 576.50
1-2
PLN/MWh 135.77
MWh 2 515.20
2-3
PLN/MWh 134.40
MWh 2 560.70
3-4
PLN/MWh 135.38
MWh 2 572.10
4-5
PLN/MWh 135.96
MWh 2 661.80
5-6
PLN/MWh 146.33
MWh 2 705.20
6-7
PLN/MWh 154.58
MWh 3 050.90
7-8
PLN/MWh 180.13
MWh 2 326.00
8-9
PLN/MWh 196.15
MWh 2 351.80
9-10
PLN/MWh 214.66
MWh 2 347.40
10-11
PLN/MWh 207.68
MWh 2 675.60
11-12
PLN/MWh 215.27
MWh 2 818.30
12-13
PLN/MWh 204.78
MWh 2 637.70
13-14
PLN/MWh 217.80
MWh 2 839.70
14-15
PLN/MWh 198.05
MWh 2 404.40
15-16
PLN/MWh 192.50
MWh 2 362.50
16-17
PLN/MWh 208.57
MWh 2 373.40
17-18
PLN/MWh 241.15
MWh 2 270.50
18-19
PLN/MWh 196.37
MWh 2 249.80
19-20
PLN/MWh 196.35
MWh 2 306.00
20-21
PLN/MWh 178.97
MWh 2 529.90
21-22
PLN/MWh 164.49
MWh 2 644.40
22-23
PLN/MWh 144.67
MWh 3 905.00
23-24
PLN/MWh 140.12
MWh 3 719.30

Kurier TGE