Indeks TGeBase i ceny godzinowe

Legenda
TGeBase (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów godzinowych określonych na RDN dla danego dnia dostawy.
Wolumen dla indeksu (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGeBase.
Kurs (PLN/MWh) Średni ważony wolumenem kurs transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji zawartych na RDN dla danego czasu dostawy.
Data Dzień poprzedzający dzień dostawy.

Indeks TGeBase jest kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN, uwzględniającym wszystkie rodzaje instrumentów i systemy notowań na tym rynku.
TGeBase jest, dla transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wolumenem transakcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych 23-25 godzin danego dnia dostawy. Stanowi on cenę, o której mowa w art. 93 (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poszczególne średnioważone ceny godzinowe są z kolei cenami, o których mowa w art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 tej ustawy.
Publikacja indeksu i danych godzinowych odbywa się codziennie po zakończeniu notowań na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej dla dostawy w dniu następnym.Pn. data dostawy: 24/04
TGeBase
PLN/MWh 144.97
MWh 60 007.80
0-1
PLN/MWh 114.49
MWh 2 584.00
1-2
PLN/MWh 103.98
MWh 2 694.40
2-3
PLN/MWh 103.85
MWh 2 855.40
3-4
PLN/MWh 103.83
MWh 2 868.80
4-5
PLN/MWh 105.12
MWh 2 730.60
5-6
PLN/MWh 122.48
MWh 2 172.20
6-7
PLN/MWh 148.32
MWh 2 368.10
7-8
PLN/MWh 170.66
MWh 1 874.20
8-9
PLN/MWh 176.42
MWh 2 037.90
9-10
PLN/MWh 176.72
MWh 1 897.90
10-11
PLN/MWh 170.85
MWh 2 122.30
11-12
PLN/MWh 170.18
MWh 2 094.20
12-13
PLN/MWh 166.43
MWh 2 171.50
13-14
PLN/MWh 159.53
MWh 2 296.40
14-15
PLN/MWh 152.35
MWh 2 488.60
15-16
PLN/MWh 148.12
MWh 2 565.50
16-17
PLN/MWh 145.86
MWh 2 477.80
17-18
PLN/MWh 144.61
MWh 2 464.50
18-19
PLN/MWh 150.04
MWh 2 697.20
19-20
PLN/MWh 158.27
MWh 2 522.00
20-21
PLN/MWh 164.19
MWh 3 297.70
21-22
PLN/MWh 153.32
MWh 3 135.00
22-23
PLN/MWh 141.14
MWh 3 149.30
23-24
PLN/MWh 128.49
MWh 2 442.30

Kurier TGE