Rynek Dnia Następnego

Legenda
Ceny (PLN/MWh) Cena minimalna oraz maksymalna ze wszystkich transakcji zawartych na danym kontrakcie w systemie notowań ciągłych.
Cena równowagi na Fixingu o godzinie 9.16
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen zawartych transakcji na danym kontrakcie blokowym podczas sesji giełdowej.
Data Oznacza dobę obrotu.


GAS_BASE Cz. data dostawy: 02/03
Notowania ciągłe
PLN/MWh 77.60
PLN/MWh 78.25
MWh 79 776.00
GAS_WEEKEND So. początek dostawy: 04/03
Notowania ciągłe
PLN/MWh -
PLN/MWh -
MWh -
SGT_BASE Cz. data dostawy: 02/03
Notowania ciągłe
PLN/MWh -
PLN/MWh -
MWh -
Łączny wolumen 79 776.00

Kurier TGE