Rynek Dnia Bieżącego

Legenda
Ceny (MWh) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby.
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby.
Data Dzień Dostawy (MWh) Odpowiada dobie gazowej w rozumieniu IRiESPg i oznacza kolejne godziny począwszy od godziny 06:00 dnia bieżącego do godziny 06:00 dnia następnego, w których gaz zakontraktowany na giełdzie w Dniu Obrotu zostanie dostarczony lub odebrany.


Pn. 17/04 Wt. 18/04 Śr. 19/04 Cz. 20/04 Pt. 21/04 So. 22/04 N. 23/04
6-7
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
7-8
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
8-9
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
9-10
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
10-11
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
11-12
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
12-13
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
13-14
PLN/MWh - 77.03 - - 85.50 - -
MWh - 1 951.00 - - 62.00 - -
14-15
PLN/MWh 70.08 76.52 85.94 - 85.05 74.71 -
MWh 410.00 6 122.00 14 394.00 - 485.00 851.00 -
15-16
PLN/MWh 70.30 76.74 86.45 84.35 85.19 73.68 -
MWh 482.00 970.00 4 406.00 1 185.00 2 113.00 527.00 -
16-17
PLN/MWh 69.54 84.94 87.82 86.49 84.18 72.66 79.22
MWh 577.00 2 662.00 3 850.00 6 955.00 1 898.00 3 162.00 417.00
17-18
PLN/MWh 70.45 85.45 87.82 86.56 83.76 65.74 80.36
MWh 295.00 2 054.00 3 206.00 226.00 420.00 5 600.00 1 379.00
18-19
PLN/MWh 73.50 86.32 87.70 86.47 79.78 63.40 80.57
MWh 59.00 3 280.00 3 060.00 1 428.00 958.00 3 000.00 1 320.00
19-20
PLN/MWh - 86.24 87.67 86.31 80.32 61.88 80.00
MWh - 2 750.00 3 160.00 1 162.00 251.00 2 500.00 200.00
20-21
PLN/MWh 73.50 86.26 87.98 86.45 80.32 61.88 80.00
MWh 30.00 2 550.00 2 500.00 472.00 251.00 2 500.00 200.00
21-22
PLN/MWh - 86.26 88.29 87.00 82.85 42.08 -
MWh - 2 550.00 2 000.00 26.00 801.00 1 800.00 -
22-23
PLN/MWh 69.00 85.94 88.43 87.00 82.04 64.36 -
MWh 100.00 3 142.00 2 400.00 26.00 470.00 1 100.00 -
23-24
PLN/MWh 69.00 86.49 88.31 87.00 80.32 66.98 -
MWh 68.00 2 850.00 2 000.00 26.00 251.00 1 293.00 -
24-1
PLN/MWh 73.50 86.53 88.50 87.00 80.32 69.00 -
MWh 100.00 2 683.00 1 600.00 26.00 251.00 300.00 -
1-2
PLN/MWh 73.50 86.43 88.41 87.00 80.32 72.00 81.00
MWh 100.00 2 550.00 1 388.00 26.00 251.00 200.00 100.00
2-3
PLN/MWh 73.50 86.34 88.13 86.56 80.32 65.50 81.00
MWh 100.00 2 350.00 1 200.00 226.00 251.00 200.00 100.00
3-4
PLN/MWh - 86.34 88.13 86.56 80.32 65.50 81.00
MWh - 2 350.00 1 200.00 226.00 251.00 200.00 100.00
4-5
PLN/MWh 73.50 86.34 88.43 86.56 80.32 65.50 81.00
MWh 80.00 2 350.00 1 400.00 226.00 251.00 200.00 152.00
5-6
PLN/MWh 73.50 86.34 88.23 86.57 80.32 71.16 81.00
MWh 100.00 2 350.00 1 200.00 195.00 251.00 114.00 185.00
Łączny wolumen 2 501.00 45 514.00 48 964.00 12 431.00 9 466.00 23 547.00 4 153.00

Kurier TGE