Rynek Dnia Bieżącego

Legenda
Ceny (MWh) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby.
Wolumeny (MWh) Łączny wolumen ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby.
Data Dzień Dostawy (MWh) Odpowiada dobie gazowej w rozumieniu IRiESPg i oznacza kolejne godziny począwszy od godziny 06:00 dnia bieżącego do godziny 06:00 dnia następnego, w których gaz zakontraktowany na giełdzie w Dniu Obrotu zostanie dostarczony lub odebrany.


Pn. 16/01 Wt. 17/01 Śr. 18/01 Cz. 19/01 Pt. 20/01 So. 21/01 N. 22/01
6-7
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
7-8
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
8-9
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
9-10
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
10-11
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
11-12
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
12-13
PLN/MWh - - - - - - -
MWh - - - - - - -
13-14
PLN/MWh - - - - - 93.50 88.32
MWh - - - - - 51.00 125.00
14-15
PLN/MWh - 85.52 88.11 91.00 93.16 - 86.38
MWh - 3 765.00 3 366.00 18.00 685.00 - 753.00
15-16
PLN/MWh 90.00 84.30 87.12 93.43 93.06 90.80 85.31
MWh 24.00 15 743.00 11 347.00 8 113.00 1 295.00 88.00 2 571.00
16-17
PLN/MWh 86.99 85.50 87.25 94.50 93.02 87.54 84.84
MWh 15 729.00 400.00 200.00 1 100.00 2 546.00 5 840.00 5 540.00
17-18
PLN/MWh 87.40 87.54 91.06 94.56 90.63 88.95 83.76
MWh 4 269.00 853.00 3 432.00 1 260.00 1 255.00 3 660.00 13 587.00
18-19
PLN/MWh 89.23 85.25 89.73 94.86 89.12 85.10 85.26
MWh 322.00 1 450.00 333.00 347.00 5 308.00 8 330.00 930.00
19-20
PLN/MWh 87.92 85.30 88.52 94.82 89.33 85.13 85.13
MWh 155.00 572.00 300.00 764.00 150.00 4 567.00 930.00
20-21
PLN/MWh 92.06 84.56 88.61 94.83 89.33 85.92 85.17
MWh 530.00 720.00 282.00 300.00 150.00 1 200.00 840.00
21-22
PLN/MWh 87.32 85.33 88.52 94.83 89.33 85.89 85.13
MWh 151.00 300.00 300.00 300.00 150.00 1 220.00 890.00
22-23
PLN/MWh 89.88 85.33 89.28 95.00 89.33 85.97 85.12
MWh 256.00 300.00 200.00 300.00 150.00 1 264.00 904.00
23-24
PLN/MWh - 85.33 89.28 94.91 89.33 85.95 85.13
MWh - 300.00 200.00 256.00 150.00 1 240.00 890.00
24-1
PLN/MWh - 84.50 91.55 94.83 - 87.00 84.90
MWh - 50.00 100.00 300.00 - 300.00 725.00
1-2
PLN/MWh - 84.50 91.55 94.75 - 87.00 84.90
MWh - 50.00 100.00 200.00 - 300.00 725.00
2-3
PLN/MWh - 84.50 91.55 94.75 - 87.00 85.06
MWh - 50.00 100.00 200.00 - 300.00 725.00
3-4
PLN/MWh - 84.50 91.55 94.75 - 87.00 84.94
MWh - 50.00 100.00 200.00 - 300.00 725.00
4-5
PLN/MWh - 84.50 91.63 94.75 - 87.00 84.90
MWh - 50.00 122.00 200.00 - 300.00 725.00
5-6
PLN/MWh - 84.50 91.85 94.75 - 87.00 84.90
MWh - 50.00 300.00 200.00 - 300.00 725.00
Łączny wolumen 21 436.00 24 703.00 20 782.00 14 058.00 11 839.00 29 260.00 32 310.00

Kurier TGE