Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Cz. 02/03 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 2 430.00 258.00 492.00
01-02
MWh 2 635.00 263.00 492.00
02-03
MWh 2 746.00 261.00 492.00
03-04
MWh 2 670.00 268.00 492.00
04-05
MWh 2 474.00 312.00 492.00
05-06
MWh 2 071.00 340.00 492.00
06-07
MWh 321.00 161.00 161.00
07-08
MWh 321.00 161.00 161.00
08-09
MWh 321.00 161.00 161.00
09-10
MWh 641.00 321.00 321.00
10-11
MWh 748.00 408.00 340.00
11-12
MWh 760.00 415.00 346.00
12-13
MWh 788.00 430.00 358.00
13-14
MWh 774.00 422.00 352.00
14-15
MWh 955.00 521.00 434.00
15-16
MWh 1 136.00 600.00 492.00
16-17
MWh 1 183.00 600.00 492.00
17-18
MWh 774.00 422.00 352.00
18-19
MWh 779.00 425.00 354.00
19-20
MWh 773.00 422.00 351.00
20-21
MWh 824.00 449.00 374.00
21-22
MWh 1 401.00 544.00 492.00
22-23
MWh 2 498.00 320.00 492.00
23-24
MWh 3 009.00 289.00 492.00
Min 321.00 161.00 161.00
Max 3 009.00 600.00 492.00
Suma 33 032.00 8 773.00 9 477.00Import

Cz. 02/03 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 423.00 231.00 192.00
07-08
MWh 846.00 462.00 385.00
08-09
MWh 1 692.00 600.00 488.00
09-10
MWh 1 692.00 600.00 488.00
10-11
MWh 1 636.00 400.00 488.00
11-12
MWh 1 636.00 400.00 488.00
12-13
MWh 1 636.00 400.00 488.00
13-14
MWh 1 636.00 400.00 488.00
14-15
MWh 1 636.00 400.00 488.00
15-16
MWh 1 636.00 400.00 488.00
16-17
MWh 1 636.00 400.00 488.00
17-18
MWh 1 636.00 400.00 488.00
18-19
MWh 1 636.00 400.00 488.00
19-20
MWh 1 636.00 400.00 488.00
20-21
MWh 1 636.00 400.00 488.00
21-22
MWh 1 636.00 400.00 488.00
22-23
MWh 1 636.00 400.00 488.00
23-24
MWh 1 636.00 400.00 488.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 1 692.00 600.00 488.00
Suma 27 557.00 7 493.00 8 385.00

Kurier TGE