Dostępne zdolności przesyłowe

Legenda
PLA_SE Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Szwecji
PLA_LT Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Litwy
PLA_PL Zdolności przesyłowe ze strefy PLA do Polski
SE_PLA Zdolności przesyłowe ze Szwecji do strefy PLA
LT_PLA Zdolności przesyłowe z Litwy do strefy PLA
PL_PLA Zdolności przesyłowe z Polski do strefy PLA
PLA Profil północny
Wolumen (MWh) Wolumen zdolności przesyłowych Market Coupling dla danej godziny doby


Eksport

Pn. 24/04 PL_PLA PLA_SE4 PLA_LT
00-01
MWh 3 126.00 116.00 492.00
01-02
MWh 3 317.00 92.00 492.00
02-03
MWh 3 393.00 143.00 492.00
03-04
MWh 3 277.00 168.00 492.00
04-05
MWh 3 148.00 176.00 492.00
05-06
MWh 2 703.00 232.00 492.00
06-07
MWh 237.00 95.00 142.00
07-08
MWh 200.00 100.00 100.00
08-09
MWh 169.00 85.00 85.00
09-10
MWh 177.00 88.00 88.00
10-11
MWh 176.00 88.00 88.00
11-12
MWh 207.00 104.00 104.00
12-13
MWh 196.00 98.00 98.00
13-14
MWh 215.00 86.00 129.00
14-15
MWh 228.00 91.00 137.00
15-16
MWh 193.00 77.00 116.00
16-17
MWh 289.00 115.00 173.00
17-18
MWh 343.00 137.00 206.00
18-19
MWh 362.00 145.00 217.00
19-20
MWh 252.00 101.00 151.00
20-21
MWh 288.00 115.00 173.00
21-22
MWh 306.00 122.00 184.00
22-23
MWh 1 643.00 147.00 492.00
23-24
MWh 2 248.00 150.00 492.00
Min 169.00 77.00 85.00
Max 3 393.00 232.00 492.00
Suma 26 693.00 2 871.00 6 127.00Import

Pn. 24/04 PLA_PL SE4_PLA LT_PLA
00-01
MWh 0.00 0.00 0.00
01-02
MWh 0.00 0.00 0.00
02-03
MWh 0.00 0.00 0.00
03-04
MWh 0.00 0.00 0.00
04-05
MWh 0.00 0.00 0.00
05-06
MWh 0.00 0.00 0.00
06-07
MWh 423.00 231.00 192.00
07-08
MWh 846.00 462.00 385.00
08-09
MWh 1 692.00 600.00 485.00
09-10
MWh 1 692.00 600.00 485.00
10-11
MWh 1 692.00 600.00 485.00
11-12
MWh 1 692.00 600.00 485.00
12-13
MWh 1 692.00 600.00 485.00
13-14
MWh 1 692.00 600.00 485.00
14-15
MWh 1 692.00 600.00 485.00
15-16
MWh 1 692.00 600.00 485.00
16-17
MWh 1 692.00 600.00 485.00
17-18
MWh 1 692.00 600.00 485.00
18-19
MWh 1 692.00 600.00 485.00
19-20
MWh 1 692.00 600.00 485.00
20-21
MWh 1 692.00 600.00 485.00
21-22
MWh 1 692.00 600.00 485.00
22-23
MWh 1 692.00 600.00 485.00
23-24
MWh 1 692.00 600.00 485.00
Min 0.00 0.00 0.00
Max 1 692.00 600.00 485.00
Suma 28 341.00 10 293.00 8 337.00

Kurier TGE