RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Prawa MajątkoweNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh PLN/MWh
OZE_05-17 34.85 -1.13 - - 0.00 0.00 0.00 33.90 35.70 161.00
OZE_11-17 35.05 -1.66 - - 0.00 0.00 0.00 34.10 35.90 44.00
OZE_05-18 36.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 34.00 - 55.00
OZE_11-18 36.40 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 14.00
Suma 0.00 0.00 0.00

Kurier TGE