RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Prawa MajątkoweNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh PLN/MWh
OZE_05-17 26.25 2.94 26.00 26.50 4 000.00 4.00 2.00 25.50 26.00 165.00
OZE_11-17 26.38 1.46 - - 0.00 0.00 0.00 25.75 26.50 46.00
OZE_05-18 26.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 25.00 - 65.00
OZE_11-18 25.80 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 25.10 - 19.00
Suma 4 000.00 4.00 2.00

Kurier TGE