RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Prawa MajątkoweNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh PLN/MWh
OZE_05-17 38.88 0.99 - - 0.00 0.00 0.00 38.50 39.00 147.00
OZE_11-17 38.93 0.78 - - 0.00 0.00 0.00 38.50 39.25 27.00
OZE_05-18 39.50 0.05 39.50 39.50 1 000.00 1.00 1.00 39.50 39.50 40.00
OZE_11-18 39.75 - 39.75 39.75 1 000.00 1.00 1.00 39.75 39.75 1.00
Suma 2 000.00 2.00 2.00

Kurier TGE