RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-04-17 96.41 1.52 95.70 97.00 184 800.00 1 100.00 16.00 97.00 95.50 2 769.00
GAS_BASE_W-05-17 95.98 1.84 95.95 96.00 3 360.00 20.00 2.00 96.00 95.50 100.00
GAS_BASE_W-06-17 95.95 2.07 95.90 96.00 5 040.00 30.00 2.00 96.00 95.90 70.00
GAS_BASE_W-07-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 93.00 95.95 0.00
GAS_BASE_M-02-17 94.43 1.75 93.00 94.50 117 600.00 175.00 27.00 94.50 93.00 11 848.00
GAS_BASE_M-03-17 91.67 1.04 91.50 92.00 5 944.00 8.00 3.00 92.00 91.50 9 653.00
GAS_BASE_M-04-17 91.70 0.87 91.00 91.90 100 800.00 140.00 18.00 91.90 91.00 1 563.00
GAS_BASE_Q-2-17 86.50 0.72 - - 0.00 0.00 0.00 86.15 86.00 3 436.00
GAS_BASE_Q-3-17 84.75 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 84.00 85.50 3 340.00
GAS_BASE_Q-4-17 94.18 0.42 94.00 94.50 44 180.00 20.00 4.00 94.50 94.50 3 919.00
GAS_BASE_Q-1-18 95.75 0.13 - - 0.00 0.00 0.00 95.50 96.00 34.00
GAS_BASE_S-S-17 85.65 1.06 - - 0.00 0.00 0.00 85.05 86.00 222.00
GAS_BASE_S-W-17 94.95 0.75 94.80 95.00 87 360.00 20.00 4.00 95.00 95.00 907.00
GAS_BASE_S-S-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 84.00 - 0.00
GAS_BASE_Y-18 90.57 0.62 90.50 90.70 87 600.00 10.00 3.00 90.70 90.50 610.00
GAS_BASE_Y-19 92.00 0.55 92.00 92.00 43 800.00 5.00 1.00 92.00 92.00 10.00
Suma 680 484.00 1 528.00 80.00

Kurier TGE