RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-17-17 78.38 0.49 78.00 78.50 97 608.00 581.00 14.00 78.50 78.00 585.00
GAS_BASE_W-18-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 73.50 76.99 0.00
GAS_BASE_W-19-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 75.50 77.50 0.00
GAS_BASE_W-20-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 75.00 78.00 0.00
GAS_BASE_M-05-17 75.50 1.93 75.50 75.50 18 600.00 25.00 4.00 75.50 74.75 5 080.00
GAS_BASE_M-06-17 75.42 0.56 75.25 75.50 6 480.00 9.00 3.00 75.50 75.50 4 071.00
GAS_BASE_M-07-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 74.25 74.50 0.00
GAS_BASE_Q-3-17 74.38 -0.16 - - 0.00 0.00 0.00 74.00 75.25 3 575.00
GAS_BASE_Q-4-17 82.00 1.36 - - 0.00 0.00 0.00 81.00 83.00 4 550.00
GAS_BASE_Q-1-18 84.50 1.65 - - 0.00 0.00 0.00 83.00 86.00 328.00
GAS_BASE_Q-2-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 0.00
GAS_BASE_S-W-17 82.55 0.98 - - 0.00 0.00 0.00 82.10 83.00 1 279.00
GAS_BASE_S-S-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 74.00 80.00 0.00
GAS_BASE_S-W-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 81.00 - 0.00
GAS_BASE_Y-18 81.40 0.18 81.40 81.40 43 800.00 5.00 2.00 81.40 81.00 1 036.00
GAS_BASE_Y-19 83.70 0.78 - - 0.00 0.00 0.00 81.40 86.00 34.00
Suma 166 488.00 620.00 23.00

Kurier TGE