RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-35-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 56.00 59.50 0.00
GAS_BASE_W-36-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 52.00 59.50 0.00
GAS_BASE_W-37-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_W-38-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-09-16 57.30 1.00 57.20 58.10 29 520.00 41.00 9.00 58.10 57.20 5 407.00
GAS_BASE_M-10-16 61.88 0.21 - - 0.00 0.00 0.00 61.75 62.00 41.00
GAS_BASE_M-11-16 70.63 0.67 - - 0.00 0.00 0.00 70.25 71.00 62.00
GAS_BASE_Q-4-16 68.15 0.74 - - 0.00 0.00 0.00 68.00 68.30 5 970.00
GAS_BASE_Q-1-17 72.70 0.69 - - 0.00 0.00 0.00 72.50 72.75 2 954.00
GAS_BASE_Q-2-17 70.00 0.57 - - 0.00 0.00 0.00 69.00 71.00 77.00
GAS_BASE_Q-3-17 69.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 2.00
GAS_BASE_S-W-16 70.45 0.71 - - 0.00 0.00 0.00 70.30 70.50 2 314.00
GAS_BASE_S-S-17 69.00 -0.66 - - 0.00 0.00 0.00 68.00 70.00 126.00
GAS_BASE_S-W-17 82.50 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 34.00
GAS_BASE_Y-17 72.12 0.17 72.00 72.35 87 600.00 10.00 3.00 72.10 72.00 2 467.00
GAS_BASE_Y-18 77.78 0.30 - - 0.00 0.00 0.00 77.50 78.50 308.00
Suma 117 120.00 51.00 12.00

Kurier TGE