RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-13-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 70.00 73.00 0.00
GAS_BASE_W-14-17 72.74 -1.84 72.70 72.80 42 000.00 250.00 6.00 72.75 72.70 700.00
GAS_BASE_W-15-17 74.25 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 73.00 - 150.00
GAS_BASE_W-16-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 73.00 - 0.00
GAS_BASE_M-04-17 72.93 -1.34 72.80 73.01 12 960.00 18.00 7.00 73.10 72.80 3 219.00
GAS_BASE_M-05-17 73.13 -0.85 73.00 73.20 18 600.00 25.00 3.00 73.20 73.00 846.00
GAS_BASE_M-06-17 73.07 -0.84 72.60 73.30 21 600.00 30.00 3.00 73.30 72.60 60.00
GAS_BASE_Q-2-17 73.88 0.18 73.75 74.00 21 840.00 10.00 2.00 74.00 73.50 3 736.00
GAS_BASE_Q-3-17 72.80 -0.61 72.80 72.80 22 080.00 10.00 1.00 72.80 72.80 3 380.00
GAS_BASE_Q-4-17 78.80 -0.88 78.80 78.80 11 045.00 5.00 2.00 78.81 78.80 4 267.00
GAS_BASE_Q-1-18 81.85 0.06 - - 0.00 0.00 0.00 81.50 81.70 277.00
GAS_BASE_S-S-17 72.98 -1.04 - - 0.00 0.00 0.00 72.05 73.85 280.00
GAS_BASE_S-W-17 80.35 -0.19 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 80.50 1 214.00
GAS_BASE_S-S-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 75.00 - 0.00
GAS_BASE_Y-18 78.44 -1.02 78.25 78.50 70 080.00 8.00 4.00 78.50 78.25 872.00
GAS_BASE_Y-19 80.63 -1.07 - - 0.00 0.00 0.00 79.75 81.50 29.00
Suma 220 205.00 356.00 28.00

Kurier TGE