RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-50-16 80.97 6.01 80.50 81.20 50 400.00 300.00 6.00 81.20 80.50 1 752.00
GAS_BASE_W-51-16 80.73 11.35 80.50 81.20 16 800.00 100.00 3.00 81.20 80.50 451.00
GAS_BASE_W-52-16 80.50 0.21 80.50 80.50 3 192.00 19.00 2.00 80.50 80.50 64.00
GAS_BASE_W-01-17 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 - 0.00
GAS_BASE_M-01-17 81.00 2.39 81.00 81.00 2 232.00 3.00 2.00 81.00 80.50 2 524.00
GAS_BASE_M-02-17 82.00 3.47 82.00 82.00 1 344.00 2.00 1.00 82.00 81.75 828.00
GAS_BASE_M-03-17 77.00 2.33 77.00 77.00 3 715.00 5.00 2.00 77.00 77.00 17.00
GAS_BASE_Q-1-17 81.00 4.56 81.00 81.00 2 159.00 1.00 1.00 81.00 79.00 6 253.00
GAS_BASE_Q-2-17 76.25 1.67 76.25 76.25 10 920.00 5.00 1.00 76.25 76.30 161.00
GAS_BASE_Q-3-17 76.50 3.38 76.50 76.50 8 832.00 4.00 1.00 76.50 76.25 22.00
GAS_BASE_Q-4-17 87.00 3.34 87.00 87.00 11 045.00 5.00 2.00 87.00 86.50 237.00
GAS_BASE_S-S-17 74.85 1.15 - - 0.00 0.00 0.00 73.50 75.95 188.00
GAS_BASE_S-W-17 87.75 3.78 87.75 87.75 87 360.00 20.00 4.00 87.50 87.00 608.00
GAS_BASE_S-S-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 74.00 - 0.00
GAS_BASE_Y-17 79.75 3.50 79.75 79.75 43 800.00 5.00 1.00 79.75 79.75 3 246.00
GAS_BASE_Y-18 83.90 1.94 - - 0.00 0.00 0.00 83.50 84.30 539.00
Suma 241 799.00 469.00 26.00

Kurier TGE