RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-40-16 63.50 - 63.50 63.50 2 520.00 15.00 2.00 63.50 63.50 15.00
GAS_BASE_W-41-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 62.50 63.80 0.00
GAS_BASE_W-42-16 63.30 -1.09 - - 0.00 0.00 0.00 63.10 63.50 50.00
GAS_BASE_W-43-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 63.50 72.00 0.00
GAS_BASE_M-10-16 63.29 0.17 63.00 63.60 29 800.00 40.00 10.00 63.60 62.95 317.00
GAS_BASE_M-11-16 71.25 -1.04 71.00 72.00 15 120.00 21.00 6.00 72.00 71.00 169.00
GAS_BASE_M-12-16 73.86 -0.38 73.00 74.50 57 288.00 77.00 19.00 74.50 73.00 454.00
GAS_BASE_Q-4-16 69.65 0.00 69.65 69.65 4 418.00 2.00 1.00 70.00 69.40 6 050.00
GAS_BASE_Q-1-17 74.30 -0.08 - - 0.00 0.00 0.00 74.25 74.00 3 313.00
GAS_BASE_Q-2-17 69.88 -2.27 - - 0.00 0.00 0.00 69.50 70.75 86.00
GAS_BASE_Q-3-17 69.75 0.17 - - 0.00 0.00 0.00 68.50 70.50 5.00
GAS_BASE_S-W-16 71.98 -0.10 - - 0.00 0.00 0.00 71.70 71.70 2 381.00
GAS_BASE_S-S-17 69.50 -0.04 - - 0.00 0.00 0.00 68.80 70.50 126.00
GAS_BASE_S-W-17 84.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 - 34.00
GAS_BASE_Y-17 72.58 -0.58 72.40 72.75 26 280.00 3.00 2.00 72.75 72.75 2 629.00
GAS_BASE_Y-18 78.88 -0.15 - - 0.00 0.00 0.00 78.75 79.00 367.00
Suma 135 426.00 158.00 40.00

Kurier TGE