RYNEK TERMINOWY TOWAROWY - Gaz ziemnyNazwa kontraktu Kurs rozliczeniowy Zmiana kursu Kurs min. Kurs max. Wolumen obrotu Liczba kontraktów Liczba transakcji Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Otwarte pozycje
PLN/MWh (%) PLN/MWh PLN/MWh MWh MW PLN/MWh PLN/MWh MW
GAS_BASE_W-44-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 82.00 0.00
GAS_BASE_W-45-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 80.00 82.00 0.00
GAS_BASE_W-46-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 80.50 - 0.00
GAS_BASE_W-47-16 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
GAS_BASE_M-11-16 81.68 0.06 81.50 82.50 97 920.00 136.00 25.00 82.50 81.50 9 372.00
GAS_BASE_M-12-16 82.47 -0.18 82.25 82.60 43 896.00 59.00 15.00 83.00 82.25 9 373.00
GAS_BASE_M-01-17 83.88 -0.57 83.70 84.00 58 032.00 78.00 17.00 84.50 83.70 815.00
GAS_BASE_Q-1-17 81.45 -0.07 81.25 81.50 53 975.00 25.00 7.00 81.75 81.25 5 835.00
GAS_BASE_Q-2-17 77.58 1.11 - - 0.00 0.00 0.00 76.50 78.90 86.00
GAS_BASE_Q-3-17 76.88 1.29 - - 0.00 0.00 0.00 75.50 78.50 8.00
GAS_BASE_Q-4-17 85.00 -0.58 85.00 85.00 4 418.00 2.00 1.00 85.00 85.00 49.00
GAS_BASE_S-S-17 75.75 0.83 75.75 75.75 21 960.00 5.00 2.00 75.75 75.75 153.00
GAS_BASE_S-W-17 86.55 -0.23 - - 0.00 0.00 0.00 86.20 86.90 77.00
GAS_BASE_S-S-18 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 77.00 84.00 0.00
GAS_BASE_Y-17 79.40 -0.29 79.40 79.40 8 760.00 1.00 1.00 79.50 79.40 2 792.00
GAS_BASE_Y-18 83.83 -0.20 83.70 84.00 131 400.00 15.00 4.00 84.00 83.80 427.00
Suma 420 361.00 321.00 72.00

Kurier TGE